Direct naar de content

Rotterdam fietsstad krijgt een 7

Rotterdammers zijn positief over het fietsen in hun stad. De inwoners beoordelen het met gemiddeld een 7. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van de gemeente. Als verbeterpunten noemen de inwoners onder meer de fietspaden, de fietsparkeerplekken en de wachttijden bij verkeerslichten.

De komende jaren heeft de fiets een prominente rol bij het bereikbaar houden van de stad. Want fietsen is gezond, goed voor economie en leefbaarheid en draagt bij aan een gezondere lucht. Eind 2018 moeten er 10% meer fietsers zijn op de belangrijkste routes naar de binnenstad. We gaan voor meer ruimte, comfort en snelheid voor de 160.000 Rotterdammers die dagelijks hun fiets pakken. Doel is ook dat inwoners eind 2018 een nog hogere waardering hebben voor Rotterdam als fietsstad.

Verkeerveiligheid en gedrag
De enquête moest uitwijzen hoe tevreden de Rotterdammers nu zijn over het fietsen in hun stad. Rotterdammers vinden bij het fietsen hun verkeersveiligheid het allerbelangrijkst. Het gedrag van andere weggebruikers beoordelen zij negatief met een 5,2. Het meest tevreden zijn zij over de fietsplek bij hun huis. Wat beter kan, zijn de fietspaden. Volgens de inwoners moeten er meer fietspaden komen en moet de gemeente ze beter onderhouden (minder glas, vuil en hobbels). Ook het ontwerp van de paden (breder, tweerichtingen, gescheiden) wordt vaak genoemd. Ten slotte willen de Rotterdammers méér plekken om hun fiets neer te zetten. De enquête wordt in 2017 en 2018 herhaald, om te zien of de mening over het fietsen verandert en de gemeente het beleid moet aanpassen.

Fietsen krijgt voorrang
Wethouder Pex Langenberg (o.a. mobiliteit): “In het fietsplan dat vorige maand is vastgesteld, staan tal van maatregelen die aansluiten op de behoefte van de fietsende Rotterdammer. Zo komen er meer en betere fietspaden en de verkeerslichten gaan vaker en langer op groen.” Ook komen er meer plekken om de fiets te parkeren, bijvoorbeeld aan fietsrekken en in fietstrommels. Hierbij ligt de prioriteit op de binnenstad, in de wijken en rond metro- en treinstations. De aanpak van onveilige kruispunten moet zorgen voor meer veiligheid, net als betere omleidingen voor fietsers bij weg- en bouwwerkzaamheden.

€2 miljoen extra
De investeringen in het fietsen zijn verhoogd van € 6 miljoen naar € 8 miljoen tot en met 2018. Daardoor kunnen de acties uit het Fietsplan met een hoger ambitieniveau worden uitgevoerd. Het college hoopt hiermee ook de achterwege blijvende groei dit jaar in het fietsgebruik deels te ondervangen. Het extra geld is ook nodig voor de 12 moties die in de raad zijn aangenomen om een betere fietsstad te worden. Het gaat bijvoorbeeld om gratis fietspompen langs fietspaden en ingeleverde fietsen voor Rotterdammers die geen fiets kunnen betalen.

Gezond en goed voor milieu
Bijna 64% van de Rotterdammers met een fiets gebruikt dit vervoersmiddel 4 of meer dagen per week. Frequente fietsers zijn vooral te vinden op Noord en onder autochtonen en jongeren. De meeste Rotterdammers fietsen omdat het gezond is, sneller dan de auto, goedkoop en goed voor het milieu.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl