Direct naar de content

Rotterdam experimenteert met gelote wijkcomités en gekozen wijkraden

De gemeente Rotterdam heeft plannen uitgewerkt om meer democratie dichterbij de inwoners van de stad te brengen. Wethouder Eerdmans (o.a. Democratische Vernieuwing): “Hiermee organiseren we meer zeggenschap dichtbij huis. De wijk is de maat en daar krijgen inwoners meer invloed. In de bestuursperiode 2018-2022 starten er verschillende experimenten, groot en klein. Op zijn Rotterdams: vernieuwend en met lef. Want zonder iets te proberen verandert er niets.”

De experimenten hebben het doel:
– Het krijgen van een representatieve en diverse vertegenwoordiging per buurt
– Betere belangenbehartiging op buurtniveau
– Vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij besluitvorming over hun directe leefomgeving
– Beter herkenbare volksvertegenwoordiging op buurtniveau

Gekozen wijkraden – invoering personenstelsel
In de gebieden Noord en Feijenoord zullen in alle 14 wijken in deze gebieden gekozen wijkraden ingesteld worden. Alle bewoners van 16 jaar en ouder in deze wijken kunnen zichzelf verkiesbaar stellen, als zij 5 ondersteuningsverklaringen kunnen overleggen. Het is daardoor makkelijk om mee te doen in je wijk. Een lidmaatschap van een politieke partij is niet meer nodig. Je stelt je verkiesbaar op persoonlijke titel. De gekozen wijkraden vervangen de huidige gebiedscommissies in Noord en Feijenoord.

Gelote wijkcomités
In 6 wijken experimenteren we met loting. De wijze van samenstelling is hierbij nieuw. Via loting uit een a-selecte steekproef onder alle kiesgerechtigden van 16 jaar en ouder in de betrokken wijk selecteren we 5 leden van het wijkcomité. Rotterdam experimenteert in:
– Gebied Delfshaven de wijken Oud-Mathenesse/Witte Dorp en Middelland
– Gebied Prins Alexander de wijken Nesselande en Zevenkamp
– Gebied Charlois de wijken Pendrecht en Tarwewijk
De gebiedscommissies blijven bestaan in Delfshaven, Prins Alexander en Charlois.

Kiesrecht 16 en 17 jarigen
Voor alle verkiezingen van de gebiedscommissies, wijkraden en loting van wijkcomités geldt dat 16 en 17 jarigen mee mogen doen. Ze kunnen zich verkiesbaar stellen, loten mee en kunnen zelf hun stem uitbrengen.

Op 21 maart 2018, tegelijk met de verkiezingen van de gemeenteraad, zullen ook de verkiezingen voor de gebiedscommissies en wijkraden plaatsvinden. Binnen 6 weken na deze verkiezingen zal de loting plaatsvinden voor de wijkcomités.

Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hebben allemaal dezelfde taak:
– Opstellen van een wijkagenda: een plan voor de wijk met 5 doelen voor een periode van 4 jaar.
– Betrekken van bewoners en bedrijven bij het maken van het wijkplan
– Adviseren wat er in het gebied of wijk specifiek nodig is
– Honoreren van bewonersinitiatieven
Het verschil zit ‘m in de schaalgrootte.

Meer informatie over verkiezingen en een overzichtskaart nieuwe situatie.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl