Direct naar de content

Rotterdam experimenteert met de straat van de toekomst

Happy Streets gaat van start op de West-Kruiskade

Tot eind oktober experimenteert ‘Happy Streets’ op de West-Kruiskade met de stadsstraat van de toekomst. De West-Kruiskade is een drukke straat in de Rotterdamse binnenstad en niet een straat die bekend staat om lang te verblijven of even tot rust te komen. Happy Streets geeft de straat terug aan de omgeving en maakt samen plannen om de straat anders in te richten. Met tijdelijke experimenten wordt direct getest of iets werkt.

De stad verandert. Trends als meer voetgangers en fietsers in de binnenstad en minder autogebruik hebben gevolgen voor het gebruik en de inrichting van straten. “Rotterdam ontwikkelt zich in rap tempo. Meer woningen, meer bewoners, meer bezoekers en meer verkeer. Daardoor wordt de openbare ruimte in de stad een steeds kostbaarder bezit”, vertelt wethouder Pex Langenberg (o.a. Mobiliteit en Duurzaamheid). “Over nieuwe inrichtingen kunnen we natuurlijk lang nadenken. Maar door ermee te experimenteren, kunnen we het ook uitproberen. Dat past ook bij Rotterdam. Samen met bewoners bedenken hoe hun straat anders kan worden ingericht met tijdelijke maatregelen. Dit levert vervolgens input op voor een mogelijke permanente verandering in de inrichting van een straat of plein.” Deze aanpak sluit aan bij de ambitie van Rotterdam om de Binnenstad als City Lounge verder door te ontwikkelen. Hierin staan ontmoeten en verblijven met meer ruimte voor voetgangers en fietsers centraal.

Eerste experiment op de West-Kruiskade
Samen met de omgeving, stichting Happy Streets en de gemeente is er een invulling bedacht voor de West-kruiskade. Via zuilen aan beide zijden van de straat merk je dat je het ‘Happy Streets-gebied’ ingaat. Sommige parkeerplaatsen worden omgetoverd tot ruimtes om te zitten of te spelen, met veel groen. Op het Tiendplein komt een lichtbos waarbij het licht reageert op beweging en zorgt voor een veiliger gevoel. Er komt een tijdelijk fietspad (gemaakt door de buurtbewoners zelf) van kleurrijke stippen over de gehele West- Kruiskade en het Josephplein wordt binnenkort ook een echt plein met een terras en een plek waar fietsers een coffee-to-go kunnen halen. Om bij dit soort experimenten de leerervaringen goed in beeld te brengen zijn DRIFT/Erasmus Universiteit en de Veldacademie betrokken bij de monitoring en evaluatie. Het experiment op de West-Kruiskade duurt tot eind oktober en zal navolging krijgen in andere straten.

Laat vandaag de stad van morgen zien
De inzet is om vaker en voor langere periodes te gaan experimenteren in de stad. Denk aan een tijdelijke andere inrichting van een plein of een flexibele afsluiting van een straat. Voorbeelden van eerdere geslaagde experimenten zijn bijvoorbeeld de terrasvlonders voor de horeca, die tijdens het terrasseizoen een parkeerplaats voor hun zaak kunnen inrichten als extra terras. Begonnen als experiment en inmiddels definitief Rotterdams beleid. Door samen met partijen uit de stad experimenten en initiatieven te ontwikkelen is er een andere aanpak ontstaan waaruit nieuwe inzichten, plannen of beleid kunnen volgen. Een aanpak waarmee Rotterdam steeds meer een experimentenstad wordt en snel kan inspelen op de veranderende stad.


Noot voor de redactie:

Op donderdag 12 oktober om 19.30 uur opent wethouder Langenberg (o.a. duurzaam en mobiliteit) Happy Streets West-Kruiskade op het Tiendplein. De wethouder doet die avond het licht aan van het lichtbos. Het lichtbos zorgt voor meer groen in de straat en creëert een veiliger gevoel doordat het licht reageert op beweging. Pers is hierbij van harte uitgenodigd. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Harmsen, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 41 54 99 95 of k.harmsen@rotterdam.nl