Direct naar de content

Rotterdam en werkgevers starten ‘coalitie goed werkgeverschap’ voor verbetering arbeidsmigratie

Rotterdam lanceert als eerste gemeente in Nederland de ‘Coalitie Goed Werkgeverschap’ om arbeidsmigratie verbeteren. Dat doen we samen met vijf grote ondernemingen. Dit initiatief komt voort uit de dringende behoefte om de waarde van arbeidsmigratie te behouden voor onze economie en tegelijk de vele misstanden te stoppen.

Impact arbeidsmigratie
In Rotterdam wonen vele tienduizenden EU-arbeidsmigranten, veelal op Rotterdam Zuid. Exacte aantallen zijn niet bekend, omdat men meestal niet is ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). Arbeidsmigranten worden vaak geconfronteerd met slechte werkomstandigheden en slechte huisvesting. Deze situatie leidt vaak ook tot overlast in de wijken. Tegelijkertijd blijft de arbeidsmarkt in de regio zeer krap en zijn arbeidsmigranten nodig.

Wethouder Versnel (Werk & Inkomen, EU-arbeidsmigranten & NPRZ) benadrukt: “Arbeidsmigranten leveren een onmisbare bijdrage aan onze welvaart en onze maatschappij. Het is belangrijk dat arbeidsmigratie mogelijk blijft. Maar op de manier waarop het nu nog te vaak gaat, kan het niet langer. De impact van overbewoning en overlast in onze wijken is te groot en regelmatig wordt er op een manier met arbeidsmigranten omgegaan die beneden alle peil is. Maar er zijn ook veel werkgevers die laten zien hoe het wél kan. Met deze good guys willen we dit bondgenootschap aangaan. De goede norm uitdragen en het goede dóen.”

Volgende stap
De gemeente Rotterdam voert sinds een aantal jaar gericht beleid op EU-arbeidsmigranten in de stad, om beter zicht op  te krijgen op wat er speelt en misstanden op de arbeids- en woningmarkt aan te pakken.  Met de coalitie goed werkgeverschap wordt in Rotterdam de volgende stap gezet.

In het convenant spreken de partners af dat de werkgevers zich inzetten voor o.a.: inschrijving in de BRP, al dan niet groepsgewijs; aanbieden van scholing en taallessen; naleving van wet- en regelgeving en kwaliteitsnormen voor huisvesting; lidmaatschap van brancheorganisaties zoals ABU of NBBU. En de gemeente biedt scholingsvouchers en taaltrainingen aan, faciliteert groepsinschrijvingen in het BRP ook op locatie van de werkgever, organiseert banenmarkten en verwijst werkzoekende arbeidsmigranten door naar coalitie-werkgevers.


Groeiende coalitie

Ondertekenaars van het convenant zijn: Gemeente Rotterdam, Tempo Team, Hago Zorg, Network People B.V., Labour Power Company, en People 21. De coalitie Goed Werkgeverschap is groeiende. De gemeente gaat actief op zoek naar werkgevers die zich willen aansluiten. Ook kunnen werkgevers zelf contact zoeken met de gemeente als ze interesse hebben om zich aan te sluiten, via EU-arbeidsmigranten@rotterdam.nl

Afbeeldingen

  • Wethouder Versnel met coalitiepartners en ondertekend bord op trap in het stadhuis van Rotterdam
    Wethouder Versnel met coalitiepartners en ondertekend bord op trap in het stadhuis van Rotterdam
  • Wethouder Versnel maakt selfie met coalitiepartners en ondertekend bord op trap in het stadhuis van Rotterdam
    Wethouder Versnel maakt selfie met coalitiepartners en ondertekend bord op trap in het stadhuis van Rotterdam

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjan Clabbers, bestuursvoorlichter wethouder Tim Versnel, 0614429684 of sgt.clabbers@rotterdam.nl