Direct naar de content

Rotterdam en regiopartijen adviseren minister over A13/A16

Verschuiving Tunnelmond Terbregseveld haalbaar

De tunnelmond in het Terbregseveld kan ongeveer 100 meter worden verschoven en binnen het regiobudget worden gefinancierd, aldus wethouder Pex Langenberg (o.a. Mobiliteit). De verschuiving en andere voorgestelde aanpassingen in het ontwerptracébesluit (OTB) staan in een advies gestuurd aan de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) Schultz van Haegen.

Op basis van nader onderzoek van Rijkswaterstaat en regionale partijen is vast komen te staan dat de tunnelmond in het Terbregseveld nog circa 100 meter kan worden verschoven. Concreet betekent dat voor de bewoners van Terbregge en Ommoord dat het scherm dat de tunnel afsluit op 200 meter van de Rotte komt te liggen in plaats van 100 meter, zoals in de afsprakenkaart is opgenomen. De extra kosten hiervan zijn 4,4 miljoen en kunnen gefinancierd worden uit de nog beschikbare reserve binnen het regionaal budget voor bovenwettelijke maatregelen. Langenberg: “ Het is mooi dat dit het resultaat is van het onderzoek. Het is daarnaast in lijn met een van de moties die op 8 oktober door de gemeenteraad zijn aangenomen.”

Aanvullende aandachtspunten
Op 25 september publiceerde de minister het OTB en de milieu-effectrapportage (MER) A16 Rotterdam. Zij bood Rotterdam de gelegenheid om als wettelijke adviseur te reageren op het OTB. Dat moest voor 6 november. Langenberg: “Ons advies betreft aanvullende aandachtspunten die voor de inwoners van Rotterdam uitermate belangrijk zijn, zoals het zoveel mogelijk vermijden van hinder tijdens de aanleg van de weg en het betrekken van de bewoners in de omgeving bij de verdere uitwerking en concretisering van de plannen.” Ook wordt in het advies aandacht gevraagd voor een aantal van de in de overeenkomst opgenomen elementen, onvolledigheden en/of onduidelijkheden in de technische rapportages en over de verdere samenwerking tussen Rijk en gemeente. Het advies is bedoeld om te zorgen dat deze verwerkt worden in het definitieve tracébesluit en/of meegenomen worden in een contractdocument voor de aannemer. “Ik heb contact gehad met de minister en zij is bereid om dit in het ontwerp op te nemen”, aldus de wethouder.

Vertrouwen
De minster en de regionale partijen hebben inmiddels een addendum bij de overeenkomsten opgesteld waarin de afspraak over het verschuiven van de tunnelmond is vastgelegd. De minister besluit definitief, nadat er een toetsing van het ontwerp en de kostenraming heeft plaatsgevonden. Evenwel op grond van de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd, hebben alle regionale partijen het vertrouwen uitgesproken dat de aanpassing van het ontwerp gerealiseerd kan worden.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl