Direct naar de content

Rotterdam en regiogemeenten zorgen voor extra opvang van statushouders en/of vluchtelingen

In samenwerking met:

De gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel hebben samen het ministerie van Justitie en Veiligheid hun medewerking aangeboden om te zorgen voor extra tijdelijke opvang voor statushouders en/of vluchtelingen in hun steden. Hiermee helpen de gemeenten de Rijksoverheid om een korte periode van nijpend tekort aan opvangplekken te overbruggen. Veel plekken in de asielzoekerscentra (AZC’s) van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) worden nu nog ‘bezet’ gehouden door statushouders – asielzoekers met een vergunning voor verblijf – die wachten op permanente huisvesting in Nederlandse steden en dorpen. Andere gemeenten in de regio zijn van harte welkom om zich in een later stadium aan te sluiten bij dit initiatief van de vier gemeenten.

Tijdelijke huisvesting

De extra opvang wordt gerealiseerd door riviercruiseschepen of andere verblijfmogelijkheden al naar gelang de beschikbaarheid van de desbetreffende gemeente. Het gaat om kleinschalige locaties met een capaciteit variërend van 50-70 personen waar vluchtelingen en/of statushouders tijdelijk gehuisvest kunnen worden. Rotterdam beschikt over de mogelijkheid om 90 mensen te huisvesten ivm capaciteit van het schip. De opvang is voor de duur van maximaal twee maanden. Het COA heeft aangegeven dat er na deze twee maanden weer voldoende opvangcapaciteit beschikbaar zal zijn. Door gezamenlijk als regio elke gemeente een relatief kleine bijdrage te laten leveren, kunnen we een grote bijdrage leveren aan dit nationale probleem en voorkomen we de noodzaak van grootschalige (crisis)opvang.

Oproep aan regiogemeenten

Het voorstel van de vier gemeenten aan de overige regiogemeenten is om aan te sluiten bij dit voorstel en ook ruimte voor deze vorm van tijdelijke opvang te realiseren. De gemeente Rotterdam heeft de beschikbaarheid van riviercruiseschepen geïnventariseerd en opties voor een aantal schepen vastgelegd waar gemeenten desgewenst gebruik van kunnen maken. Gemeenten kunnen ook kiezen voor andere locaties.

Wethouder Karremans: “Het COA heeft nu een tijdelijk maar weliswaar heel groot probleem en dat willen we graag helpen oplossen op een slimme manier. Bovendien willen we voorkomen dat straks, net als in 2015, asielzoekers in sporthallen moeten verblijven. Daarom steken we op z’n Rotterdams de handen uit de mouwen en lossen we dit zo samen op. Ik ben mijn collega’s in de regio zeer erkentelijk voor hun daadkracht en snelle handelen hierin en ik hoop dat meer gemeenten zich de komende dagen bij onze ‘coalitie’ aansluiten.”