Direct naar de content

Rotterdam en Jakarta zetten samenwerking op gebied van water voort

Rotterdam en Jakarta wisselen opnieuw drie jaar lang kennis uit over stedelijk waterbeheer en de gevolgen van klimaatverandering. Op woensdag 23 november, tijdens de economische missie van minister-president Rutte aan Indonesië, zetten de partners hun handtekening onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Het beschermen van de kust heeft in de regio Jakarta, net als in ons laaggelegen land, veel aandacht. Rotterdam en Jakarta zijn beide deltasteden en kunnen veel van elkaar leren. Daarom ontwikkelden de partnersteden in samenwerking met diverse partners een uitwisselingsprogramma, dat in september 2014 van start ging.

Van Oord nieuwe partner
In het uitwisselingsprogramma ‘Dutch Training & Exposure Program Rotterdam – DKI Jakarta’ werken Jakarta, de Gemeente Rotterdam, Nuffic Neso Indonesia, de Hogeschool Rotterdam, de Nederlandse ambassade in Jakarta en het Hoogheemraadschap van Delfland samen. Een nieuwe partner die nu aansluit is Van Oord, die kennis gaat delen op het gebied van landaanwinning en baggeren.

Trainees uit Jakarta doen kennis op
Sinds 2014 hebben 24 jonge professionals uit Indonesië tijdens een traineeship onderzoek gedaan naar specifieke wateronderwerpen in Nederland. Zij deden bij de Gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Delfland praktijkkennis op over de manier waarop Rotterdam werkt aan waterbeheer en zich voorbereidt op de gevolgen van klimaatverandering. Deze kennis vertaalden zij vervolgens naar de situatie in Jakarta. In Jakarta daalt de bodem, onder andere doordat drinkwater wordt ingewonnen door het onttrekken van grondwater. Op sommige plekken daalt de bodem wel 15 centimeter per jaar en is onder zeeniveau gekomen. Jakarta heeft te maken met dreiging van overstromingen vanuit de rivieren en de zee. Kennis van het dagelijks waterbeheer in Rotterdam kan bijdragen om de problemen in Jakarta te beheersen.

Rotterdamse studenten naar Jakarta
Inmiddels hebben zeven studenten van de opleiding Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam tijdens hun afstudeerstage meegewerkt aan de projecten die de trainees bij hun terugkeer in Jakarta zijn gestart. Deze week zijn Nederlandse specialisten in Jakarta om de Indonesische professionals te adviseren over de implementatie van hun projecten. Het gaat onder meer om landaanwinning, het verbeteren van het onderhoud en beheer van gemalen en kanalen om overstromingen te voorkomen en de ontwikkeling van een multifunctionele dijk naar model van het Rotterdamse Dakpark.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitte Moratis, persvoorlichter Stadsbeheer, 06 22 96 65 62 of ba.moratis@rotterdam.nl