Direct naar de content

Rotterdam en Den Haag dringen aan op verwijdering graffiti op snelwegen

Rotterdam en Den Haag roepen minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat op de geluidsschermen langs de rijkswegen A4, A13, A15, A16 en A20 aan te pakken. Wethouder Joost Eerdmans en wethouder Boudewijn Revis van Buitenruimte hebben daarover een brief gestuurd naar de minister.

Wethouder Eerdmans: “Onze snelwegen zijn helaas veel vervuild met graffiti. Mijn collega in Den Haag en ik vinden het buitengewoon ergerlijk dat de geluidsschermen op de rijkswegen rondom onze steden niet of nauwelijks worden schoongemaakt.”
Wethouder Revis: ”Je krijgt als stad maar één kans om een eerste indruk te maken. Het Prins Clausplein is een belangrijk visitekaartje van Den Haag en omgeving en moet een warm welkom uitstralen. Daarom moet de graffiti daar worden verwijderd.”

Oproep
Het beleid van Rijkswaterstaat kent geen permanente aanpak met betrekking tot het verwijderen van graffiti van geluidsschermen. Teksten of afbeeldingen die kwetsend zijn voor groepen of bedrijven worden verwijderd. In andere gevallen wordt graffiti niet verwijderd. Gezamenlijk roepen beide wethouders het Rijk dan ook op, als eigenaar en beheerder van de geluidsschermen, deze te reinigen als dit nodig is.

Alternatieven
Beide wethouders zijn ook bereid om, samen met het Rijk, te kijken naar alternatieven. Zo kan graffiti beter voorkomen worden door bijvoorbeeld geluidsschermen te voorzien van begroeiing. Daarnaast is vorig jaar tussen Rotterdam en Rijk afgesproken een pilot te starten op een aantal niet-transparante schermen met graffiti op de ring van Rotterdam. In deze pilot wordt geëxperimenteerd met het aanbrengen van kunst-klimop ten tijde van wegonderhoud of gelegenheid te bieden aan street-art artiesten. Eerder opgedane ervaringen leren dat met dergelijke aanpakken de illegale graffiti afneemt.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl,

Gérald Rensink, Woordvoerder wethouder Revis, 06 – 20 01 8301 of gerald.rensink@denhaag.nl