Direct naar de content

Rotterdam en bouwende partijen slaan handen ineen om door te bouwen

De gemeente Rotterdam sluit samen met circa 60 partijen, waaronder woningbouwcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars, een Doorbouwakkoord om de bouw van woningen op gang te houden. Met meer dan 30 maatregelen wordt gezorgd dat de 3.500 geplande woningen per jaar daadwerkelijk worden gebouwd. Het Doorbouwakkoord omvat onder meer de realisatie van voldoende bouwlocaties, het bouwen van meer betaalbare woningen en het betaalbaar houden van de bouw.

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): “Het gaat mij aan het hart om te zien dat er zoveel vraag is naar betaalbare woningen en dat de bouw ervan door verschillende reden stil dreigt te vallen. Als stadsbestuur willen we niet stilzitten en toekijken. Alle Rotterdammers verdienen een woning dus het is tijd voor actie. Daarom zetten we met al deze geweldige partijen de schouders eronder om door te bouwen.”

Tegenwind voor de bouwsector
Door onder andere gestegen bouwkosten, beperkte ruimte om te bouwen en hogere rente dreigen bouwprojecten te vertragen of stil te vallen. Tegelijkertijd groeit de stad door en neemt de vraag naar vooral betaalbare woningen toe. Een gezamenlijk aanvalsplan met ruim 30 maatregelen moet de bouwproductie op stoom houden. Zodat inwoners van Rotterdam in een huis kunnen wonen dat past bij hun behoeften én inkomen.

Doorbouwfonds voor betaalbare woningen en betaalbare bouwlocaties
Met een doorbouwfonds wordt gezorgd dat er tempo blijft in het bouwen van voldoende betaalbare woningen: huurwoningen met een maximale huurprijs van €1075 per maand en koopwoningen met een maximale koopsom van €355.000.  Zo komt er een gemeentelijke bijdrage voor woningen in de middencategorie, waarvan de bouw nu stilvalt door de gestegen kosten zodat deze toch gebouwd kunnen worden.

Om de bouwkosten laag te houden wordt de grondwaarde in 2022 en 2023 maximaal met 5 procent geïndexeerd. En bij bouwprojecten waar meer betaalbare woningen komen dan afgesproken, wordt, voor het extra aantal betaalbare woningen, de grondprijs verlaagd. Er worden versneld nieuwe bouwlocaties voor sociale woningbouw en nieuwe locaties voor 1.200 extra flexwoningen aangewezen.

Bouwen voor de klimaatneutrale toekomst
De noodzaak om naast te bouwen ook te werken aan de klimaatopgave is hoog. De bouwsector heeft de uitdaging te werken aan een lagere CO2-uitstoot. Door nauw samen te werken en door meer kennis met elkaar te delen willen de gemeente, corporaties en marktpartijen voorbereid zijn op het klimaatneutraal bouwen. Zodat bij de invoering van nieuwe (landelijke) wetten en regels rondom duurzaamheid de bouwplannen geen vertraging oplopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ekin Yazbahar – Sonmez, bestuursvoorlichter wethouder Chantal Zeegers, 06 – 134 283 89 of e.yazbaharsonmez@rotterdam.nl