Direct naar de content

Rotterdam en Amsterdam slaan handen ineen bij ingenieurstaken

De ingenieursbureaus van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam krijgen met een formele samenwerking meer slagkracht en kennis. Op woensdag 15 januari hebben de verantwoordelijke wethouders Gehrels (Kunst, Economische Zaken, Water en Bedrijven) van Amsterdam en Karakus (Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed en Stedelijke Economie) van Rotterdam hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de ingenieursbureaus van beide steden.

De ingenieursbureaus maken concrete afspraken en leggen deze vast in de bestuurlijke overeenkomst. Er worden over en weer garanties gegeven voor het duurzaam handhaven van expertisegebieden binnen beide organisaties. Het vraagt om lef en vertrouwen om deze samenwerking te realiseren. Maar de gedachte dat delen belangrijker is dan hebben staat voorop en biedt veel voordelen.

De samenwerking in grotere projecten is al een feit. Bij twee omvangrijke opdrachten werken Rotterdam en Amsterdam al goed samen en hebben daarbij ongeveer een even grote inbreng. Bij het maken van het bestek voor de verlegging van kabels- en leidingen A9 Gaasperdammerweg en een ontwerp voor de Zeesluis IJmuiden zijn de ingenieurs van Rotterdam al ingevlogen. Bij de renovatie van de Rotterdamse Maastunnel wordt de expertise van de Amsterdamse ingenieurs ingezet omdat deze veel ervaring hebben opgedaan met de renovatie van de IJtunnel.

Waterbeheer, energievraagstukken, bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad zijn belangrijke thema’s voor nu en de toekomst. De aanpak van deze vraagstukken moet niet alleen goed, maar ook efficiënt gebeuren. Zeker nu de financiële middelen van de overheid steeds krapper zijn. Beide gemeenten willen de hoogwaardige kennis blijven binden om marktpartijen te kunnen uitdagen deze opgaven uit te werken en beter en goedkoper te realiseren.

Door samen te werken zijn de ingenieursbureaus van beide steden beter in staat om de maatschappelijke uitdagingen waarvoor zij gesteld staan te realiseren. De samenwerking richt zich voor nu op de kennisgebieden: haven constructies, beweegbare bruggen, binnenstedelijke kademuren en waterkeringen. Kennisvelden worden gezamenlijk ontwikkeld, waarbij één van de partners het voortouw neemt. Op deze wijze kunnen de beide besturen putten uit een grotere bron van kennis en kunde. Deze bron is ook van waarde voor andere overheidsopdrachtgevers, die met hun expertise het fundament van deze samenwerking kunnen versterken.

Rijkswaterstaat steunt deze samenwerking actief en heeft de intentie om in de loop van 2014 formeel aan te sluiten bij de samenwerkende ingenieursbureaus. Rijkswaterstaat ziet een duidelijke meerwaarde op het terrein van kennisontwikkeling en kennisdeling en verdere professionalisering van het opdrachtgeverschap richting de markt.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dave Geensen (communicatieadviseur gemeente Rotterdam) dd.geensen@rotterdam.nl, tel. 06 – 535 73 501 of Edwin Cornelisse (woordvoerder wethouder Hamit Karakus gemeente Rotterdam) e.cornelisse@rotterdam.nl, tel. 06 – 100 64 779.

Michelle Mulder (senior communicatie dviseur, gemeente Amsterdam) MMulder@iba.amsterdam.nl, tel. 020 – 25 11 303.