Direct naar de content

Rotterdam: elke jongere perspectief op een schuldenvrije toekomst

Een schuldenvrije toekomst voor elke jongere in Rotterdam. Dat is waar wethouder Michiel Grauss met het uitvoeringsplan Reset Rotterdam op inzet. Een perspectiefpact voor jongeren, meer inzet op vroegsignalering en de inzet van een Stadsmarinier Schulden, bieden alle Rotterdammers en in het bijzonder jongeren, zicht op een schuldenvrije toekomst.

Met dit nieuwe uitvoeringsplan drukt de gemeente op de Reset-knop. Om een nieuwe start te maken met de aanpak van schulden en zodat Rotterdammers met schulden duurzaam uit de schulden worden geholpen.
 

Risico op problematische schulden
In Rotterdam lopen zo’n 60.000 huishouden een risico op problematische schulden. De afgelopen jaren is echter gebleken dat deze groep Rotterdammers niet goed weten waar en hoe ze hulp kunnen vragen of de aangeboden hulp blijkt niet te passen. Om het tij voor deze kwetsbare groep Rotterdammers te keren is er een reset van het systeem nodig.
Met het uitvoeringsplan Reset Rotterdam formuleert wethouder Michiel Grauss drie grote ambities: voorkomen dat Rotterdammers schulden maken, te beginnen bij de jongeren, meer Rotterdammers helpen hun schulden onder controle te krijgen. Als blijkt dat de reguliere dienstverlening geen oplossing biedt, gaat de gemeente een stap verder waarbij gezocht wordt naar vernieuwende en waar nodig onorthodoxe maatregelen.
Met dit pakket aan maatregelen trekt de gemeente de nodige lessen uit het verleden en gaat de strijd aan om het ingewikkelde en hardnekkige probleem van schulden aan te pakken.

Het onbespreekbare bespreekbaar maken
Op geldproblemen heerst een taboe. Wethouder Grauss: “Mensen durven niet over geldzorgen te praten en daardoor trekken ze te laat aan de bel. Door allerlei boetes en rente is hun schuld dan opgelopen tot een veelvoud van het oorspronkelijke bedrag. Met een meerjarige campagne, het geven van voorlichting op scholen en door slim samen te werken met schuldeisers zoals woningcorporaties, verzekeraars en energieleveranciers maken we het onbespreekbare bespreekbaar en benaderen we Rotterdammers tijdig. Nog voordat betalingsachterstanden schulden worden. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat gezinnen met kinderen uit hun huis worden gezet vanwege een huurachterstand.”

Samenwerken aan een maatschappelijk probleem
Dit college schuwt de grote ambities niet en wil eind 2021 15.000 Rotterdammers met schulden een ondersteuningsplan hebben geboden. Grauss: “We weten dat we deze ambities alleen kunnen waarmaken samen met alle betrokken partijen in de stad. Reset Rotterdam is dus ook meteen een uitnodiging aan bijvoorbeeld bewindvoerders, welzijnsorganisaties en het Rijk, om mee te werken aan de oplossing voor dit maatschappelijke probleem.”


Perspectiefpact
De gemeente wil alle jongeren tussen 18-27 die aankloppen voor hulp, een aanbod doen om van hun schulden af te komen, al dan niet met behulp van een speciaal perspectieffonds. Door zichzelf te bevrijden van hun schulden kunnen Rotterdamse jongeren zich ontwikkelen en iets terug doen voor de stad. De gemeente biedt een maatwerkaanpak, aangevuld met de mogelijkheid om vanuit het perspectieffonds de schulden in één keer af te lossen. Hiervoor gaat de gemeente samenwerken met Rotterdamse bedrijven, fondsen en investeerders.

Stadsmarinier Schulden
Om deze ambities te helpen realiseren en de ambities kracht bij te zetten wordt een Stadsmarinier Schulden aangesteld. De stadsmarinier krijgt een centrale rol in de schuldenaanpak daar waar de gewone inzet niet toereikend is.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolijn van Goethem, bestuursvoorlichter wethouder Grauss, 06 2836 2889, m.vangoethem@rotterdam.nl