Direct naar de content

Rotterdam eerste gaststad reizende expositie tegen huiselijk geweld

Vanaf 12 november tot en met 8 december 2020 is op het Kruisplein de reizende expositie Wij…Doorbreken de cirkel van geweld te zien. Deze bestaat uit een dertigtal portretten van mensen – waaronder Rotterdammers – die te maken kregen met o.a. huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling. Ze poseren samen met diegenen die hen het zetje gaven hun cirkel van geweld te doorbreken. Met de expositie wil het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) samen met eerste gaststad Rotterdam bijdragen aan het onderwerp uit de taboesfeer te halen. En mensen oproepen iets te doen, want iedereen kan het verschil maken voor een slachtoffer.

Ter ondersteuning van de boodschap van de expositie Wij…Doorbreken de cirkel, start de gemeente Rotterdam tegelijkertijd een onlinecampagne om meer aandacht te vragen voor huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling. Ook hierin worden mensen opgeroepen naar elkaar om te kijken. En iets te doen wanneer zij een vermoeden hebben dat iemand in hun omgeving hiermee te maken heeft. Met links naar de verhalen en foto’s uit de expositie en andere handvatten wordt mensen ook aangereikt wat ze kunnen doen. Door de huidige coronamaatregelen van nu is het helaas niet mogelijk om mensen op te roepen de expositie uitgebreid te komen bezichtigen. De locatie van het Kruisplein is wel een plek waar mensen voorbijlopen.

Iedereen kan dat zetje geven
Wethouder Judith Bokhove van  Mobiliteit, jeugd en taal is trots dat Rotterdam eerste gaststad is voor de reizende expositie Wij…Doorbreken de cirkel van geweld. Wethouder Bokhove: ‘Hulp zoeken is als slachtoffer of pleger niet gemakkelijk. Afhankelijkheid, maar ook schaamte maken dit ingewikkeld en complex. Nu in deze tijden van corona is het nog moeilijker, want we moeten allemaal meer thuisblijven en we spreken minder mensen die kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat we naar elkaar blijven omkijken. En de mensen op de foto’s hun verhaal vertellen. Hoe zij door net een zetje, wat hulp of steun van die ander uit hun moeilijke situatie wisten te komen. Iedereen kan dat zetje, die steun of hulp zijn. Ik, jij. Wegkijken is geen optie. Wij doorbreken die cirkel van geweld.’

Huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar maken en de taboes daarom heen doorbreken is één van de lastigste opgaven die het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft. Het is iets waar je liever niet mee naar buiten treedt, het gebeurt achter de voordeur en er is, als je het gesprek al begint, altijd twijfel of je vermoedens wel kloppen. Toch is het vaak een kort gesprek, een opmerking, een gebaar of de simpele vraag: ‘Gaat het goed met je of wat kan ik voor je doen?’, die impact heeft en er mede voor kan zorgen dat de vaak vicieuze cirkel van geweld wordt doorbroken.

Eén van de grootste maatschappelijke problemen
In Nederland zijn in de afgelopen 5 jaar 747.000 mensen van 18 jaar of ouder slachtoffer geweest van minstens één incident van fysiek en/of seksueel geweld. Dit betreft 5,5% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Het gaat hierbij om geweld dat werd gepleegd door iemand uit de (brede) huiselijke kring, zoals een (ex)partner of huisvrienden (Bron: WODC prevalentie onderzoek 2019). De cijfers tonen aan dat het één van de grootste maatschappelijke problemen binnen onze samenleving is. Het gebeurt veelal niet in de openbaarheid en er is een hoog percentage recidive.

De expositie is nog tot 8 december te zien op het Kruisplein. Vanzelfsprekend worden bij deze expositie de geldende COVID-19 maatregelen gerespecteerd.