Direct naar de content

‘Rotterdam een voorbeeld van Resilience’

Dat is de boodschap die wethouder Langenberg deze week meekreeg op zijn werkbezoek aan de Verenigde Staten. Hij sprak met diverse partijen als de Rockefeller Foundation, de German Marshal Fund en de Wereldbank over de positie van Rotterdam in de wereld en mogelijke aanvullende samenwerkingen.

Wethouder Pex Langenberg heeft onder andere in Washington gesproken met het German Marshal Fund (GMF) over nauwere samenwerking tussen de Nederlandse havensteden en een aantal belangrijke havensteden aan de Oostkant van de VS op het terrein van duurzame economische versterking van de relatie tussen steden en haven. Het GMF is voornemens om de eerste bijeenkomst in Rotterdam te laten plaatsvinden.

Eerder deze week heeft wethouder Langenberg tevens afspraken gemaakt met de Rockefeller Foundation, waarvan Rotterdam zeer recent financiering heeft ontvangen voor het Rotterdamse resiliency programma dat gericht is op het verhogen van de waterveiligheid en veerkracht van de stad. Rotterdam is volgens de Rockefeller Foundation een voorbeeld op gebied van veerkracht (resilience) en duurzaamheid.

Wethouder Langenberg sloot het werkbezoek af met de deelname aan de Transforming Transportation conferentie in Washington op uitnodiging van de World Bank. Tijdens een tweetal sessies heeft wethouder Langenberg het Rotterdamse duurzaamheids- en mobiliteitsbeleid toegelicht.

De wethouder heeft met verschillende World Bank directieleden gesproken over de mogelijke inbreng van Rotterdamse kennis op het gebied van transport, duurzaamheid, havenontwikkelingen en energievraagstukken. Doel van deze gesprekken is om het Rotterdamse bedrijfsleven zo mogelijk een rol te geven in de verschillende World Bank projecten.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl