Direct naar de content

Rotterdam een na beste aanbod digitale dienstverlening door gemeenten

Meer gemak door digitale dienstverlening, een grotere toegankelijkheid en veilig digitaal zaken doen, daar werkt de gemeente Rotterdam hard aan. Met resultaat: Rotterdam levert, nèt na Den Haag, het beste aanbod van digitale dienstverleningsproducten voor burgers en ondernemers. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Aanbod digitale dienstverlening 2017’ van Deloitte in opdracht van het ministerie Binnenlandse Zaken. Op de 55 meest gebruikte digitale producten scoort Rotterdam 83,9% op ‘digitale volwassenheid’.

In een maatschappij waarin burgers en bedrijven het steeds vanzelfsprekender vinden om digitaal te communiceren, digitaliseert de gemeente Rotterdam mee. “Rotterdam biedt steeds meer producten en diensten digitaal. Dat doen we zo goed en klantvriendelijk mogelijk. Deze hoge notering laat zien dat we op de goede weg zijn,” aldus organisatie-wethouder Langenberg.

De afgelopen jaren heeft Rotterdam geïnvesteerd in digitale dienstverlening in de breedte, van belastingen tot openbare ruimte, tot burgerzaken. Digitaal contact leggen met de gemeente, meldingen doen via de pc, bijvoorbeeld van klachten over de buitenruimte, of een subsidie aanvragen voor een bewonersinitiatief, zijn onder andere mogelijk geworden. Het gemak om digitaal zaken te doen of contact te maken met de gemeente is hierdoor toegenomen.

Doorontwikkelen digitale dienstverlening
In samenwerking met Rotterdammers en bedrijven zet Rotterdam in op continue doorontwikkeling van de gemeentelijke digitale dienstverlening. Eind 2016 wordt een nieuwe website geïntroduceerd; hierbij wordt een burgerpanel betrokken om de site klantvriendelijker te maken waardoor bijvoorbeeld antwoorden sneller te vinden zijn. Ook wordt de toegankelijkheid op de website voor blinden en slechtzienden verbeterd. De aansluiting op de landelijke Berichtenbox, waar burgers digitaal berichten van alle overheden kunnen ontvangen, wordt met producten uitgebreid.

Niet alle Rotterdammers kunnen zelfstandig gebruik maken van digitale dienstverlening. Rotterdam zorgt de komende jaren voor verdere begeleiding in de vorm van bijvoorbeeld persoonlijke hulp op locaties en doe-het-zelf pleinen. Langenberg: "We houden daarnaast natuurlijk rekening met Rotterdammers die op andere manieren contact met ons willen leggen, via loketten of telefonisch waar dat nodig is."

Aanleiding voor het onderzoek ‘Aanbod digitale dienstverlening 2017’ is het overheidsbrede Programma Digitaal 2017. Dit programma moet de doelstelling in het regeerakkoord realiseren dat burgers en bedrijven die dat willen, uiterlijk in 2017, digitaal zaken met de overheid kunnen doen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl

Het rapport kunt u vinden via de website: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/04/01/meting-aanbod-digitale-dienstverlening-2017/meting-aanbod-digitale-dienstverlening.pdf