Direct naar de content

Rotterdam drie beschermde stadsgezichten rijker

Rotterdam heeft er drie Rijksbeschermde stadsgezichten bij. Vandaag overhandigde Cees van ’t Veen, directeur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het aanwijzingsbesluit aan wethouder Adriaan Visser. Het gaat om De Heemraadssingel-Mathenesserlaan, de wijken Bergpolder en Blijdorp en zeven singels van het Waterproject.

Wethouder Adriaan Visser (financien, binnenstad, cultuur en sport) is blij met de aanwijzing:”Door deze mooie stukjes Rotterdam te beschermen, kunnen we de geschiedenis van de stad dichterbij onze bewoners brengen. Cultuurhistorie draagt er bovendien aan bij dat mensen het fijn vinden om hier te wonen en bedrijven zich hier graag vestigen. Ik hoop dat nog heel veel Rotterdammers en bezoekers van deze pareltjes zullen genieten!”

De aangewezen stadsgezichten zijn drie unieke stedenbouwkundige concepten uit de periode 1850 tot 1940. De drie gezichten hebben een belangrijke gemeenschappelijke component: Ze grenzen niet alleen direct aan elkaar, maar voor alle drie geldt dat groen en water van grote betekenis is in relatie tot de gebouwde context.

Waterproject
Eén van de aangewezen stadsgezichten is het Waterproject. Het Waterproject stamt uit 1854 en gaat over de Westersingel, Spoorsingel, Noordsingel, Crooswijksesingel en Boezemsingel. Stadsarchitect W.N. Rose (1801-1877) bedacht deze grootschalige stedenbouwkundige (groen/water)structuur om de onhygiënische toestand te verbeteren van de sterk vervuilde, negentiende-eeuwse binnenstad. De vormgeving in landschapsstijl door de Zochers maakte het tracé ook geschikt als stadswandeling en als woonmilieu voor welgestelde burgers. Het tracé is de afgelopen jaren gerenoveerd omdat groen en water nog steeds van groot belang zijn voor de stedelijke gezondheid en kwaliteit.

Koesteren van erfgoed
Rotterdam is al lang niet meer de stad van alleen maar afbraak en nieuwbouw zoals soms werd gezegd. In Rotterdam is een groeiende belangstelling merkbaar
voor de geschiedenis van de stad. Bewoners, ondernemers en het gemeentebestuur vinden het steeds belangrijker om zorgvuldig met het erfgoed om te gaan. De aanwijzing van deze stadsgezichten past daar goed bij.
Met aanwijzingen is wettelijk geregeld dat de structuur, de herkenbaarheid en het karakter van de gezichten worden gekoesterd. De gemeente moet de beschermde status opnemen in bestemmingsplannen. Zo blijft de identiteit van deze bijzondere delen van de stad bewaard.

Ooit zijn door het rijk en de gemeente Rotterdam negen stadsgezichten geselecteerd voor bescherming. De al eerder aangewezen gezichten, Delfshaven, Kralingen Midden, Scheepvaartkwartier, Vreewijk en Noordereiland zijn de afgelopen jaren druppelsgewijs aangewezen. Vandaag zijn in één keer drie stadsgezichten aangewezen. Dat is nog niet eerder voorgekomen. De aanwijzingsprocedure voor het laatste stadsgezicht, RDM-Heijplaat is vandaag door het rijk wordt gestart.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Gruijthuijsen, voorlichter wethouder Adriaan Visser, portefeuille Financien, Binnenstad, Cultuur en Sport:
06-13155120