Direct naar de content

Rotterdam doet verkenning naar mogelijkheid experiment gereguleerde wietteelt

Vooralsnog is gereguleerde wietteelt verboden, maar de gemeente Rotterdam heeft wel een verkenning uitgevoerd om snel hiertoe over te gaan als dat wettelijk wordt toegestaan. De mogelijkheden zijn onderzocht voor een experiment van gereguleerde wietteelt door in eerste instantie de gemeente zelf. In een later stadium zou de teelt over kunnen gaan naar één of meerdere erkende private partijen. De gemeente beperkt zich dan tot toezicht en controle op de teelt.

Naar aanleiding van de motie ‘Experiment met gereguleerde wietteelt’ die in november 2014 door de Rotterdamse gemeenteraad is aangenomen zijn voorbereidingen getroffen voor de start van een experiment met gereguleerde wietteelt in Rotterdam. Bovendien is in de landelijke lobby afstemming gezocht met andere ‘Joint Regulation-gemeenten’. Gemeenten die de Joint Regulation hebben ondertekend, treffen allen voorbereidingen voor pilots om lokaal wietteelt te reguleren.

Gezondheisrisico’s wegnemen en criminaliteit tegengaan
De gemeente Rotterdam hoopt met gereguleerde wietteelt gezondheidsrisico's weg te nemen en criminaliteit tegen te gaan. Gereguleerde teelt zou de leefbaarheid en veiligheid in de wijken ten goede komen. In de huidige situatie is de teelt kwalitatief niet of nauwelijks te controleren. Dat levert niet alleen risico's op voor de gezondheid van de gebruikers, maar ook brandgevaarlijke situaties voor omwonen van illegale wietplantages. Eigenaren van coffeeshops worden bovendien impliciet gedwongen zaken te doen met criminelen.

Schatting verbruik
Rotterdam kent ongeveer veertig coffeeshops die door zo’n zeshonderd klanten bezocht worden per dag. Dit betekent dat er circa 25.000 personen per dag een vraag hebben naar een product uit een coffeeshop. De hoeveelheid gekochte waar ligt tussen de 0.2 gram en 5 gram per klant en gemiddeld besteedt een klant € 10,-. Dit betekent dat gemiddeld per dag tussen de 4.8 en 120 kilo softdrugs verkocht wordt. De jaarlijkse omzet in de Rotterdamse coffeeshops wordt geschat op ten minste € 90 miljoen. Er is maximaal 20.000 m2 oppervlakte nodig voor het kweken van wiet. Daarnaast is circa 10.000 m2 nodig voor het drogen, knippen, testen en verpakken.

Vervolgens heeft de gemeente gekeken naar wat nodig is voor gereguleerde wietteelt. Factoren waarnaar onderzoek is gedaan zijn de productie en kwaliteit van wiet, de consumptie, werkgelegenheidsfactoren, geschikte locaties en beveiligings- en criminaliteitsaspecten. Zodra het wettelijk is toegestaan te starten met een experiment van gereguleerde wietteelt kan de gemeente Rotterdam binnen afzienbare tijd aan de slag.

Meer informatie


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl