Direct naar de content

Rotterdam: de onderwijsstad van Nederland

De beste leraren voor de klas

Eén voorschoolse voorziening voor alle Rotterdamse kinderen die wordt geïntegreerd in de basisschool, een specifieke cao voor Rotterdamse leraren en en beter arbeidsmarktperspectief voor leerlingen. Dat zijn enkele elementen uit Leren Loont!, het nieuwe Rotterdamse Onderwijsbeleid voor de periode 2015-2018.

Over de hele linie zijn de onderwijsresultaten de afgelopen bestuursperiode gestegen. De schooluitval is daarnaast met 40 procent afgenomen. Op die successen bouwt Leren Loont! verder. ,,Rotterdam moet dé onderwijsstad van het land worden, met de beste leraren en stijgende resultaten,’’ zegt wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg). ,,Leren Loont! is echt het gezamenlijke product van schoolbesturen, de kinderopvangsector, leraren en de gemeente.’’

Vliegende start
Rotterdam gaat een einde maken aan de grote versnippering in de voorschoolse opvang; nu zijn er peuterspeelzalen, groepen nul, kinderdagverblijven met en zonder vroeg- en voorschoolse educatie, enzovoorts. Dat wordt één voorschoolse voorziening (groep nul) voor alle Rotterdamse kinderen en die voorzieningen worden geïntegreerd in basisscholen. ,,Kinderen kunnen in Rotterdam dus vanaf hun tweede naar school. Ze zitten niet met een rekenboek in de lesbanken, maar er komt wel één pedagogische en didactische lijn die doorloopt in de groepen één tot en met acht,’’ aldus De Jonge. ,,We gaan werken met een ontwikkelrecht. Alle kinderen krijgen recht op tenminste twee dagdelen en doelgroepkinderen drie."

Beste leraren voor de klas
Rotterdam verdient het om de beste leraren voor de klas te hebben staan. ,,Wat we nodig hebben, zijn leraren die zichzelf verbeteren en elke dag opnieuw het beste uit hun leerlingen halen,’’ aldus De Jonge. ,,Nergens is de meerwaarde die je als leraar kunt leveren zo groot als hier.’’ Er komt een speciale 'Rotterdam-cao' voor leraren, met bijvoorbeeld beloningen voor topprestaties en de uitbreiding van loopbaanmogelijkheden. Ook komt er een fonds waar leraren(teams) een beroep op kunnen doen voor de innovatie van het onderwijs en ijvert Rotterdam voor een eerstegraads lerarenopleiding.

Rotterdam vakmanstad
Meer dan 50 procent van de Rotterdamse leerlingen gaat naar het (v)mbo. Voor een goede herkenbaarheid bij het bedrijfsleven, ouders en leerlingen splitsen de grote ROC’s Albeda en Zadkine zichzelf op in vijf sectoren zoals het techniekcollege. Ook worden er vmbo- en mbo-leerroutes met elkaar vervlochten. Daarnaast komt er vanaf het basisonderwijs veel aandacht voor loopbaanleren. Een gedegen schoolkeuze voor een baan die echt bestaat scheelt in verkeerde opleidingskeuzes, onnodig switchen en schooluitval. De nieuw te ontwikkelen leerroutekaart toont ouders en leerlingen bovendien hoe opleidingsroutes er uit zien en wat de perspectieven voor opleidingen op de arbeidsmarkt zijn.

Zie ook: Leren Loont! (Pdf)


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 51 07 47 86 of t.agema@rotterdam.nl