Direct naar de content

Rotterdam bouwt verder aan Nieuw Jeugdstelsel

Wijkteams van start

De Eerste Kamer heeft vorige week de Jeugdwet aangenomen. Rotterdam was al aan de slag met de wet en de invoering ervan. Wethouder Hugo de Jonge geeft maandag 24 februari in IJsselmonde het officiële startsein voor de wijkteams jeugd en gezin. Deze wijkteams bieden (jeugd)hulp aan gezinnen die dat nodig hebben.

Vooruitlopend op de opgave om op 1 januari 2015 in totaal 42 wijkteams jeugd en gezin actief te hebben, zijn er nu negen operationeel. Het wijkteam bestaat uit jeugd- en gezinscoaches van de huidige Rotterdamse instellingen en aanbieders van jeugdhulp, waaronder ook de jeugd-GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en jeugd-LVB (Licht Verstandelijk Beperkten).

Wat doet een wijkteam jeugd en gezin?
Het wijkteam gaat met ouders en kinderen in gesprek voor een goede vraaganalyse en hulpaanbod. De jeugd- en gezinscoach kijkt altijd naar wat ouders zelf kunnen en hoe zij hun eigen netwerk kunnen inschakelen. Als jeugdhulp nodig is, dan biedt het wijkteam opvoedondersteuning, gezinscoaching en biedt hulp aan kinderen met GGZ en LVB problematiek. Gezinnen die hulp nodig hebben, krijgen één vaste contactpersoon bij het wijkteam. Waar nodig schakelt het wijkteam basishulp buiten het wijkteam of meer specialistische hulp in.

Uiterlijk 2018 moeten de wijkteams jeugd en gezin en de wijkteams volwassenen worden samengevoegd. Op dit moment zijn er twee integrale teams voor jeugd en volwassenen actief. Daarnaast zijn er wijkteams actief in de Children’s Zone van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Voor ouders is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij hen in de buurt de meest logische ingang naar de jeugdhulp van het wijkteam. Bij het CJG kunnen zij terecht voor vragen over gezondheid, opvoeding en opgroeien. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. De meeste ouders redden het op eigen kracht. Soms lukt dat niet en hebben ze een steuntje in de rug nodig. Dan kunnen zij via het CJG, of via andere organisaties in de wijk die hulpvragen signaleren, terecht bij het wijkteam in hun eigen wijk.

Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel
De wijkteams vormen een belangrijke vernieuwing van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ) dat in 2015 van start gaat. Dan krijgt de gemeente van het Rijk de verantwoordelijkheid voor alle hulp, ondersteuning en zorg bij opvoeden en opgroeien aan jeugdige Rotterdammers en hun ouders. Door de inzet van de wijkteams wordt jeugdhulp sneller, goedkoper en dichterbij georganiseerd. Wethouder De Jonge (Onderwijs, Jeugd en Gezin): ‘De nieuwe jeugdwet biedt ons een unieke kans om de hulp voor de jeugd in Rotterdam beter en eenvoudiger te maken en dichter bij huis in de wijk te organiseren. Dit vraagt een enorme inspanning. Een groot compliment voor alle mensen in de jeugdzorg die hier hun schouders onder zetten.'


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:

Meer informatie bij: Saskia Rietvelt, woordvoerder wethouder Hugo de Jonge, tel. 06 – 127 33 405.