Direct naar de content

Rotterdam blijft investeren in de toekomst ondanks financiële uitdagingen

De gemeente Rotterdam staat voor aanzienlijke financiële uitdagingen door verminderde rijksbijdragen en stijgende zorgkosten. Desondanks blijft het college zich inzetten voor de stad en haar inwoners met een reeks belangrijke investeringen en initiatieven, zoals vermeld in de recent gepubliceerde voorjaarsnota.

Financiële uitdagingen en oplossingen

De jaren 2024 en 2025 brengen flinke incidentele financiële opgaven met zich mee. Het college heeft besloten incidentele oplossingen te zoeken voor deze uitdagingen, zoals het inzetten van Eneco-gelden en erfpachtbaten, zonder de lasten voor de Rotterdammers te verhogen. Maarten Struijvenberg, wethouder Financiën: “Door het verantwoord inzetten van deze middelen blijven de essentiële voorzieningen op peil, verhogen we niet de lasten van inwoners en houden we de gemeentebegroting sluitend. We zorgen ervoor dat Rotterdammers die hulp en zorg echt nodig hebben, deze ook krijgen. Daarnaast verminderen we met het actieplan buitenslapers de overlast voor Rotterdammers.”

Vanaf 2026 zal de Rijksoverheid jaarlijks miljarden minder bijdragen aan gemeenten, wat kan leiden tot structurele tekorten. Het college gaat daarom in gesprek met het nieuwe kabinet over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën op langere termijn. “Zonder extra geld vanuit het Rijk dreigt de zorg te verschralen en komt de leefbaarheid en veiligheid in Rotterdam flink onder druk te staan,” waarschuwt de wethouder.

Investeren in de stad

Ondanks de financiële uitdagingen blijft Rotterdam investeren in de stad en de bestaanszekerheid van haar inwoners. Het college zet in op intensieve hulp aan werkzoekenden en het verbeteren van financiële redzaamheid door onder andere Grip op Geldzaken. Met schoolzorgteams bieden we snelle en effectieve ondersteuning aan kinderen met zorgvragen door een team van diverse experts binnen en buiten de school. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in lokale voorzieningen en toeristische ontwikkeling om dorpen zoals Rozenburg en Hoek van Holland levendig te houden.

Met het Plan van Aanpak Duurzaam Doorbouwen stimuleren we, samen met corporaties en marktpartijen de CO2-reductie in de bouwsector om duurzaam en betaalbaar te bouwen.

Ook zet het college stappen in de aanleg van het Nelson Mandelapark, wat onderdeel is van de forse investeringen in extra groen op Zuid. Struijvenberg: “Het Nelson Mandelapark is niet alleen een symbool van onze inzet in het vergroenen van Rotterdam, maar ook een plek waar Rotterdammers samen kunnen komen en genieten van een groene omgeving.”

De gemeente blijft zich inzetten voor een toekomst waarin Rotterdam veilig, leefbaar en betaalbaar blijft. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat Rotterdam een geweldige plek blijft om te leven, zowel vandaag als morgen. Samen zijn we Eén Stad.

Bekijk de Voorjaarsnota 2024

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel Groeneveld, bestuursvoorlichter wethouder Maarten Struijvenberg, 06-38719229 of m.groeneveld2@rotterdam.nl