Direct naar de content

Rotterdam blijft fors investeren ondanks Corona crisis

Rotterdam.Sterker.Door.

Het college van Rotterdam investeert 114 miljoen om mensen aan het werk te houden en de economie te stimuleren. Ondanks dat de impact van de coronacrisis groot is, verhoogt de gemeente de gemeentelijke belastingen niet. Ook wordt er niet bezuinigd in de stad, schrijft het college van burgemeester en wethouders in de voorjaarsnota aan de gemeenteraad die vandaag wordt gepubliceerd.

In de voorjaarsnota staan de plannen die het college heeft voor de stad en hoeveel geld het daaraan wil uitgeven. ‘Een veerkrachtige stad krijg je door te investeren in mensen, samenwerkingen en innovaties waarbij we niet alleen herstellen van afgelopen jaar, maar ook verder de toekomst in kijken.. We leggen de rekening van de coronacrisis niet neer bij de Rotterdammer. Juist nu het einde in zicht lijkt, willen we Rotterdam en zijn inwoners sterker uit de crisis laten komen’, zegt wethouder Arjan van Gils (Financiën).

Investeren ondanks hogere kosten
De coronacrisis heeft volgens het college grote impact op de financiën. Zo verwacht het college meer uit te gaan geven aan de gezondheidszorg. Corona heeft ook impact op het huishoudboekje van de Rotterdammer. Vooral zzp’ers, flexwerkers, jongeren en schoolverlaters zijn hard geraakt.

Met de 114 miljoen euro wil het college onder meer investeren in het woningtekort. Er wordt flink gebouwd en lege winkel- en kantoorpanden worden omgebouwd tot huizen. Het college wil bovendien dit jaar weer geld uittrekken voor de zeven stadsprojecten, waaronder het Rijnhavenkwartier en Park Maashaven.

Daarnaast geeft het college 130 miljoen euro uit aan verduurzaming. Er wordt geïnvesteerd in zonne-energie, huizen gaan van het gas af en er komen meer laadpalen voor elektrische auto’s. Ook kunnen onder anderen woningeigenaren een lening krijgen om hun huis te verduurzamen. Door te blijven bouwen en verduurzamen, ontstaan er banen en kan de economische schade van de coronacrisis zo goed mogelijk worden opgevangen.

Rotterdams Scholingsfonds
Om de veerkracht van de huidige en toekomstige Rotterdamse beroepsbevolking te vergroten, willen we zoveel mogelijk Rotterdammers voorzien van een scholingsadvies en waar passend van een voucher voor een opleiding ter waarde van maximaal 2500 Euro.

Drie doorbraken
De drie doorbraken uit het coalitieakkoord: Fijn wonen in een wereldstad, Energietransitie & Nieuwe Economie en Arbeidsmarkt en Gelijke Kansen zijn nu, nog meer dan ooit, relevant en gelden als kompas voor het herstel van de stad. Om te zorgen dat belangrijke doorbraken op het gebied van kansengelijkheid, nieuwe en duurzame economie en gezonde groei van de stad niet onder druk komt te staan moet de gemeente anders prioriteren, en de inzet van mensen en middelen en investeringen naar voren halen. Door de drie doorbraken bieden we een positief toekomstperspectief.

Wethouder Bert Wijbenga (Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven) “Wij zijn als college ‘écht in verbinding met de stad. Ondernemers en Rotterdammers weten ons te vinden en wij hen. Met elkaar werken we onverminderd aan de “Drie Doorbraken”, die we voor deze bestuursperiode hebben afgesproken. Deze staan nog als een paal boven water en geven ons een positief toekomstperspectief met Rotterdamse oplossingen.“

Sterkere Wijkeconomie
De impact van de coronacrisis wordt vooral in onze wijken en buurten gezien en gevoeld. Door de crisis is de leegstand van winkelstraten en verschraling een nog groter probleem geworden. Het college wil samen met zijn partners inzetten op het herstel van de aantrekkingskracht van de (binnen)stad. Met actieve samenwerking van ondernemers, vastgoedpartijen en de gemeente vormen we ‘gouden driehoeken’ om winkelgebieden te transformeren naar bruisende ontmoetingsplekken waar wonen, winkelen en recreëren samengaan. Het college wil op cruciale plekken kunnen ingrijpen. Een leegstandsfonds, dat de komende maanden verder wordt uitgewerkt, moet dat mogelijk maken..

Wethouder Roos Vermeij (Economie, wijken en kleine kernen) blijft zich hiervoor, onder de noemer Rotterdam Sterker Door, inzetten op herstel en vernieuwing van onze wijkeconomie. “Dat doen we niet alleen. We hebben bewoners, ondernemers, marktpartijen en andere partners hier keihard bij nodig. De komende periode werk ik 1 dag per week in de wijk, om in gesprek aan te gaan met bewoners en ondernemers over wat de wijk nodig heeft. Zo werken we zij aan zij met Rotterdammers aan het herstel van de stad en brengen we de wijk aan zet” aldus Vermeij.

Meer over de voorjaarsnota:
www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl