Direct naar de content

Rotterdam biedt maatwerk bij betaling belasting

Vanaf het begin van de coronamaatregelen heeft de gemeente Rotterdam de belastinginvordering en aanslagoplegging met drie maanden uitgesteld voor alle ondernemers en zzp’ers. Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen. Hiermee voorkomt de gemeente dat belastingen zich de komende tijd blijven opstapelen. Voor ondernemers en zzp’ers die nog niet in staat zijn om op dit moment al belastingen te betalen biedt de gemeente maatwerk en gepaste betalingsregelingen.

“We realiseren ons dat dit nog niet voor alle ondernemers het juiste moment is”, zegt Arjan van Gils wethouder Financiën, organisatie, Haven en Grote Projecten. “Daarom denken we graag mee. We bieden meer betalingstermijnen als iemand niet in één keer kan betalen, we bieden maatwerk aan en verlenen langer uitstel als dit nodig is. Voor diegenen die wel de belasting kunnen betalen, bieden we makkelijke betaalprocedures”.

De versoepelingen in de landelijke maatregelen leiden bij veel ondernemers nog niet tot verbetering. Sommige bedrijven kunnen nog niet (volledig) open. Maar dat geldt niet voor alle ondernemers. Er zijn ook veel bedrijven waar het goed mee gaat. Het is daarom niet wenselijk om voor alle ondernemers de belastingen uit te blijven stellen.

“Er bestaat geen ideaal moment om aan te kondigen dat we weer belastingen moeten heffen. Maar langer uitstellen betekent voor veel ondernemers een ophoping aan belastingen voor de toekomst. Dat willen we voorkomen,” zegt Barbara Kathmann, wethouder Economie, wijken en kleine kernen. “Voor ondernemers die in zwaar weer zitten bieden we natuurlijk maatwerk. Ondernemers uit de zwaar getroffen sectoren zullen we bovendien zelf actief benaderen om hen op het maatwerk te wijzen, zodat niemand verrast wordt.”

Lokale belastingen en heffingen

Op http://www.rotterdam.nl/werken-leren/belastingen-corona staat per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent. Sommige belastingen legt de gemeente een jaar later op. Dit betekent dat het financiële voordeel bij sommige belastingen volgend jaar te merken is.

Ondernemers en zzp’ers krijgen vanaf 10 juni een brief met informatie over de uitgebreide betalingsmogelijkheden. Ook is er dan een speciaal telefoonnummer ingericht voor het maatwerk. Ondernemers uit getroffen sectoren worden daarnaast actief benaderd om hen te wijzen op de betalingsmogelijkheden en het maatwerk.