Direct naar de content

Rotterdam biedt het onderwijsveld ruimte voor innovatie

Beter onderwijs voor Rotterdam. Hoe organiseer je dat? En welke innovaties kun je daarvoor inzetten? Met die vragen gaan 100 onderwijsprofessionals zaterdag 23 maart aan de slag tijdens een hackathon. Onderwijsinnovatie maakt ook het vak van leraar aantrekkelijker en vernieuwingen kunnen helpen bij het terugdringen van het lerarentekort. Rotterdam verwacht 160 fte onvervulde vacatures in het primair en het voortgezet onderwijs voor het komend schooljaar. Daarom start de gemeente samen met de schoolbesturen dit weekend ook met een campagne om nieuwe leraren werven.

EduHackathonNL010
De Rotterdamse beroepsgroep MeetUp010 heeft EduHackathonNL010 geïnitieerd. Gemeente Rotterdam ondersteunt hen met de organisatie van de dag. Zo’n 100 onderwijsprofessionals en mensen met een warm hart voor het onderwijs buigen zich zaterdag over de vraag: ‘hoe organiseren we het beste onderwijs voor Rotterdam?’ De schoolbesturen kijken aan het eind van de dag welke ideeën zij gaan adopteren.

+R campagne
De campagne laat zien dat Rotterdam een onderwijsstad is, die professionals veel uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden biedt. Vier leraren vertellen welke vele voordelen het Rotterdamse onderwijs voor hen heeft. Voorbeelden van deze voordelen zijn de Rotterdampas, de Rotterdamse Lerarenbeurs en de ruimte die een leraar hier heeft om mee te denken en mee te praten over onderwijsbeleid. De EduHackathon is daar een mooi voorbeeld van. In de campagne worden de Rotterdamse voordelen +R genoemd.

Rotterdamse aanpak
,,Het gaat goed met het Rotterdamse onderwijs: de resultaten zijn de laatste jaren flink verbeterd, het opleidingsniveau stijgt en het aantal voortijdige schoolverlaters is gedaald. Maar als we deze lijn willen vasthouden, heeft Rotterdam voldoende bevoegde leraren nodig’’, zegt wethouder Said Kasmi (onderwijs).In Rotterdam werken de schoolbesturen, de lerarenopleidingen en de gemeente samen in de aanpak van het lerarentekort. Dat doen ze door bestaande succesvolle maatregelen te continueren en nieuwe initiatieven uit te werken. Deze aanpak is zowel gericht op het aantrekken van nieuwe leraren en het behouden van de huidige leraren als op de kwaliteit van leraren.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Mirjam Keunen, bestuursvoorlichter wethouder Kasmi, 06 – 28 48 94 54 of mm.keunen@rotterdam.nl