Direct naar de content

Rotterdam biedt gratis menstruatieproducten op scholen

Rotterdam stelt in samenwerking met het Armoedefonds als eerste stad in Nederland grootschalig gratis menstruatieproducten beschikbaar via scholen. Een belangrijke stap om armoede in de stad tegen te gaan en het draagt bij aan kansengelijkheid. Leerlingen van 215 basisscholen en 80 scholen voor voortgezet onderwijs hoeven hierdoor geen lessen meer te missen.

Een op de tien jonge vrouwen (12-25 jaar) wordt ermee geconfronteerd dat er thuis geen geld is om menstruatieproducten aan te schaffen. Vertaald naar Rotterdamse scholen gaat het om ruim 2.100 leerlingen in het basisonderwijs (groep 7 en 8) en op scholen voor voortgezet onderwijs. Een deel van deze leerlingen mist daardoor soms ook schooldagen. Schoolprestaties kunnen daaronder gaan lijden. Om die reden hebben de gemeente Rotterdam en het Armoedefonds de handen ineengeslagen om menstruatiearmoede aan te pakken.

Menstruatieproducten standaard onderdeel maken van de toiletten op scholen dient meer doelen. Het zorgt ervoor dat leerlingen geen lessen meer hoeven te missen of naar schadelijke alternatieve grijpen, zoals toilet­papier of het hergebruiken van maandverband. Het draagt ook bij om het taboe op menstruatie te doorbreken door menstruatieproducten een normale basisbehoefte te maken, net zoals het zeep en toiletpapier.

Scholen kunnen bij het Armoedefonds ook ‘Het menstruatie informatieboekje’ aanvragen. Dit educatiemiddel is gericht op leerlingen van groep 7/8 van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs en helpt om menstruatie een normaal bespreekbaar onderwerp te maken. Met kennis op jonge leeftijd moet het taboe op zowel menstruatie als armoede worden doorbroken. Het helpt leerlingen minder schaamte te erva­ren, geeft hen de durf om gemakkelijker om hulp te vragen en de verschillende producten veilig te gebruiken.

Het informatieboekje is in opdracht van het Armoedefonds ontwikkeld door Menstrucation, dat gastlessen verzorgt op scholen over menstruatie. Dit initiatief wordt ondersteund door CityLab010. Het Armoedefonds en Menstrucation adviseren scholen over het thema. Over de plaats waar de producten beschikbaar worden gesteld is bijvoorbeeld het advies om leerlingen op school niet om producten te laten vragen, maar deze vrij beschikbaar te stellen op het damestoilet en er expliciet bij te vermelden dat deze ook voor thuisgebruik zijn.

Met gratis menstruatieproducten voor scholen geeft de gemeente uitvoering aan een raadsmotie die in 2022 breed ondersteund werd. De kosten voor het programma bedragen 82.000 euro per jaar. Penny van Laarhoven, van Stichting Armoedefonds: “Het Armoedefonds is blij met de samenwerking met de gemeente Rotterdam. Door menstruatieproducten op scholen gratis beschikbaar te stellen zetten we een belangrijke stap bij het aanpakken van menstruatiearmoede en het bevorderen van eerlijke kansen voor alle leerlingen.”

 

Bijschrift bij foto:

Op basisschool De Parel in de Beverwaard reikten wethouders Kasmi (o.a. Onderwijs) en Mohamed-Hoesein (o.a. Armoedebestrijding) vandaag het eerste pakket menstruatieproducten uit aan leerlingen en adjunct-directeur Joyce van der Meij. Wethouder Mohamed-Hoesein: “Hiermee pakken we een van de directe gevolgen van armoede aan en zetten we in op het bespreekbaar maken van twee lastige onderwerpen: menstruatie en armoede.” Wethouder Kasmi: “Een leerling die zich niet de aanschaf van menstruatieproducten kan veroorloven en om die reden verzuimt behoort nu tot de verleden tijd. We zijn de eerste gemeente in Nederland die dit zo aanpakt, maar ik hoop dat er nog veel gemeenten volgen.”

Afbeeldingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Tissingh, woordvoerder wethouder Said Kasmi, 06 22047525 of pj.tissingh@rotterdam.nl. Of met het Armoedefonds, Lotte Meerhoff, 06 42653753 of pers@armoedefonds.nl. De persfoto mag vrij gebruikt worden onder bronvermelding: Gemeente Rotterdam/Fotografie Jan van der Meijde.