Direct naar de content

Rotterdam benadert innovatieve internationale koplopers actief

Internationale acquisitie richt zich op banen en duurzame economische groei

Rotterdam gaat internationale bedrijven aantrekken die bijdragen aan ‘goede’ en ‘groene’ groei van de economie en het vestigingsklimaat van Rotterdam. Gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners, InnovationQuarter en het Havenbedrijf (Port of Rotterdam) zetten in hun gezamenlijke visie in op meer aandacht voor de innovatieve technologische ontwikkelingen en de impact daarvan op de stad. Zodat Rotterdam uitgroeit tot een digitale, duurzame, circulaire én inclusieve economie. De stad investeert een half miljoen euro extra per jaar om deze bedrijven actief te werven.

De nieuwe gezamenlijke strategie richt zich op het aantrekken van internationale bedrijven die zich inzetten voor de digitale, duurzame, circulaire én inclusieve economie, ook wel aangeduid als ‘goede’ en ‘groene’ groei: meer werkgelegenheid, een stad waar het fijn is om te wonen en werken en bedrijven die werken aan duurzame oplossingen voor de stad. Hiervoor hebben gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Partners en InnovationQuarter gezamenlijk een visie en een aanpak ontwikkeld met een heldere en optimale rolverdeling tussen de vier partners.


Actieve benadering koplopers
Binnen de voor Rotterdam belangrijkste sectoren; maritiem, energie en chemie, agrifood en lifesciences en health, gaat het om bedrijven werkzaam in industrieel-, product- en software-design, prototyping, experimenten en innovatie. Zij dragen bij uitstek bij aan duurzame economische groei en werkgelegenheid. De buitenlandse acquisitie richt zich specifiek op dit type bedrijven. Rotterdam gaat meer dan nu de wereld over om innovatieve koplopers te benaderen. De afgelopen jaren zijn bedrijven als CIC, Webhelp, Rambus, Swisscom, BYD en Innocent aangetrokken. Deze koers wordt de komende jaren verder aangescherpt en geïntensiveerd.

Samenwerken aan banen en nieuwe economie
Wethouder Barbara Kathmann (Economie): “Met onze acquisitie-partners trekken we samen op om enerzijds Rotterdam nog aantrekkelijker te maken voor het internationaal bedrijfsleven en anderzijds Rotterdammers maximaal te laten profiteren van extra bedrijvigheid. Dit uit zich in focus op werkgelegenheid en focus op de economie van de toekomst die duurzaam, circulair en digitaal is.”


Afwegingskader
Bedrijven die niet direct passen in de strategie, maar wél duurzame banen opleveren blijven welkom in Rotterdam. Een afwegingskader kan onderbouwen of ondersteuning door de gemeente wenselijk is. Met criteria en indicatoren die gericht zijn op een digitale, duurzame, circulaire én inclusieve economie.


Acquisitiecoördinator als spil
De samenwerkingspartners hebben de rolverdeling aangescherpt. Zo stelt de gemeente een acquisitiecoördinator aan als spil tussen de acquisitie-organisaties. De gemeente is beleidsmaker, subsidievertrekker, aandeelhouder en vergunningverlener. Rotterdam Partners is de uitvoeringsorganisatie van de internationale acquisitie en ontvangt subsidie van de gemeente. Vanuit regionaal verband (Zuid-Holland) is InnovationQuarter de partij die acquireert en bedrijvigheid en business development in de regio stimuleert. Zij ontvangt hiervoor eveneens een jaarlijkse bijdrage van de gemeente. De vierde belangrijke organisatie is het Havenbedrijf Rotterdam, dat zich binnen het havengebied richt op bedrijvigheid. Het Havenbedrijf opereert vanwege haar eigen exclusieve werkgebied primair op basis van de Havenvisie 2030.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miriam Fianen, tijdelijk bestuursvoorlichter wethouder Kathmann, 06 53148755 of m.fianen@rotterdam.nl