Direct naar de content

Rotterdam 21,5 hectare groen rijker

In vier jaar tijd 20 hectare extra groen in de stad. Dat doel stelde dit college zich in 2018 met het actieprogramma Rotterdam gaat voor groen. Op de teller staat inmiddels 21,5 hectare extra groen voor de stad (ruim 29 voetbalvelden). Hiermee is het doel van het college ruimschoots gehaald. Veel extra groen is te vinden in de openbare ruimte: in straten en op pleinen. Er kwamen ook veel groene daken bij. En talloze Rotterdammers gingen in hun directe omgeving aan de slag met groen.

Wethouder Vincent Karremans: ‘Als wethouder buitenruimte, heb ik gezien hoe belangrijk groen is voor onze stad. Zeker afgelopen tijd waarin we, door Corona, veel in en rond ons huis waren. Tijdens de lockdowns zijn we groen in onze buurt veel meer gaan waarderen. Hoe fantastisch is het dan dat we gewoon 21,5 hectare groen hebben toegevoegd aan Rotterdam! Het maakt onze woonomgeving veel aantrekkelijker. Daarnaast is groen ook belangrijk voor meer biodiversiteit en betere klimaatadaptatie – waterberging en voorkomen van hittestress. Bovendien maakt een aantrekkelijke, gezonde stad meer economische ontwikkeling mogelijk.’

Openbare ruimte

Veel nieuw groen is te vinden in de openbare ruimte. Zo’n 200 straten, pleinen en parken zijn of worden groen gemaakt. Tussen september 2018 en december 2021 is 7,2 hectare extra groen aangelegd. Daarnaast wordt 4,9 hectare in 2022 en 2023 gerealiseerd. In totaal gaat het om 12,1 hectare in de openbare ruimte.
De afgelopen jaren is onder meer groen gekomen bij de Peperklip (Feijenoord), de wijksportvoorziening Pernis, het Vredenoordplein (Kralingen), de Bloklandstraat (Oude Noorden), de Veerlaan (Katendrecht), de Troubadourlaan (Hoogvliet), de Veldenbuurt (Charlois) en de Architectenbuurt (Prins Alexander). Het plein aan de Kokerstraat is met een bijdrage van Stichting De Verre Bergen opnieuw ingericht tot een groene oase. In 2022 en 2023 komt er veel groen bij.

Groen in de lucht

Ook op de Rotterdamse daken is veel ‘groene winst’ behaald. Tussen april 2018 en april 2021 is in totaal 9,1 hectare aan groen dak erbij gekomen, op 1.074 daken. Nog 0,3 ha is in aantocht van groene daken die met subsidie worden aangelegd.

Er kwamen relatief veel kleine groene daken bij, verspreid door de stad. Ook zijn grote groene daken gemaakt bij nieuwbouwprojecten, zoals de Groene Kaap op Katendrecht, Little C nabij de Coolhaven en de Startmotor nabij Zuidplein. En op het drijvend kantoor van de Global Commission on Adaptation in de Rijnhaven, het Leuvepaviljoen, op diverse panden in de Robert Fruinstraat (West) en op de daken van de Vereniging van Eigenaars Buizenwerf (Kralingen).

In het centrum zijn opvallende groene daken de daktuin op het Depot Boijmans van Beuningen en het binnenkort op te leveren groene dak van De Doelen. Ook het dak van Calypso is groen geworden. Naar verwachting komen er de komende jaren veel vierkante meters groen dak bij.

Berekening

De gemeente meet de vierkante meters op groene daken via jaarlijkse luchtfoto’s in het voorjaar. Voor de openbare ruimte wordt het extra groen bijgehouden van de sinds september 2018 uitgevoerde plannen voor onderhoud of herinrichting. Ook plannen die zijn vastgesteld tussen september 2018 en december 2021 worden meegeteld. Dit groen is dus soms nog niet aangelegd, maar het besluit tot aanleg is wel al genomen. Deze meetmethode is overeengekomen met de Rekenkamer.

Groen dichtbij huis

Niet alleen werd de openbare ruimte door de gemeente vergroend. Ook zijn talloze bewoners aan de slag gegaan met groen. Met geld uit het Rotterdam gaat voor groen-budget zijn de afgelopen jaren bewonersplannen uitgevoerd in onder meer Blijdorp, het centrum, Delfshaven, Hillesluis en het Oude Westen en Nieuwe Westen. Ook deden steeds meer bewoners mee aan Opzoomer Mee, om met elkaar de straat of buurt te vergroenen. In bijna een kwart van alle Rotterdamse straten waren in 2021 bewoners bezig met buurtgroen. Van de twaalf basisscholen die subsidie kregen voor de aanleg van een groenblauw schoolplein, zijn inmiddels zes pleinen opgeleverd. Tegels gingen eruit, groen en waterafvoer erin. Zes openbare schoolpleinen, in beheer van de gemeente, worden nog groenblauw gemaakt. Twee nieuwbouwscholen met een groenblauw plein zijn dit jaar klaar. In totaal zijn of worden dus twintig schoolpleinen groenblauw.

Groen werken en winkelen

Ondernemers en gemeente werkten samen om ook bedrijventerreinen groener te maken. Bijvoorbeeld in De Spaanse Polder. In het Merwe-Vierhavengebied (M4H) is de Keileweg opnieuw ingericht met veel extra groen. Verschillende kantoorlocaties – zoals Alexanderknoop – zijn bezig met vergroenen. In 2021 is op het Prins Alexanderplein, dat vooral een grote stenen vlakte was, groen aangelegd op basis van een plan van de ondernemers.

Ook winkelgebieden worden groener. Zo is in de afgelopen jaren extra groen aangelegd bij winkelcentra Keizerswaard (IJsselmonde) en Lage Land (Prins Alexander). Bij de geplande herinrichting van winkelcentrum Hoogvliet komt ook meer groen. Op initiatief van de ondernemers werden geveltuinen bij winkels aangelegd. Bijvoorbeeld aan het Eendrachtsplein en in de Hoogstraat.

Groen in de toekomst

Juist omdat groen zo belangrijk is voor de gezondheid van Rotterdammers, recreatie en klimaatadaptatie, wil wethouder Karremans aan de slag met een centrale groenagenda; “Deze enorme mijlpaal van 21,5 hectare groen is een fantastisch resultaat. Nu we dat hebben behaald is de vraag wel; waar willen we naar toe? Hoeveel vierkante meter groen willen we in 10,20 of 30 jaar hebben aangelegd? Hoeveel prioriteit willen we dat geven? En hoe gaan we dat realiseren? Want ik denk dat we het met elkaar eens zijn dat Rotterdam nog te grijs is en nog veel meer kan vergroenen. Ik ga nu met dat proces aan de slag, maar het is aan het volgend stadsbestuur om daar knopen over door te hakken.’