Direct naar de content

Rookvrije zone leidt tot minder rokers

Vorig jaar wees Rotterdam als een van de eerste gemeenten in Nederland een rookvrije zone in de openbare ruimte aan. Alle organisaties gelegen binnen het gebied rondom het Erasmus MC en Hogeschool Rotterdam sloegen de handen ineen om zo actief bij te dragen aan een Rookvrije Generatie. Een jaar na dato is de pilot afgerond en zijn de resultaten bekend: De zone draagt bij aan minder roken in het hele gebied. Het aantal rokers binnen de zone is afgenomen met 45%. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC.

Resultaten
Uit onderzoek blijkt verder dat de afname van het aantal rokers met 48% het meest zichtbaar was op het terrein van het Erasmus MC. Op het terrein van de scholen is een daling van 38% zichtbaar. Vooral medewerkers van de instellingen (–63%) en patiënten (–70%) rookten minder na de invoering van de zone. Gevolgd door scholieren/studenten van de Hogeschool en het Gymnasium met 46%.

Hoewel het aantal rokers rondom de grens van de rookvrije zone toenam, was deze toename veel kleiner dan de afname van het aantal rokers in de rookvrije zone. Het betreffen gemiddeld 432 meer rokers per dag buiten de zone in relatie tot gemiddeld 1857 minder rokers per dag binnen de zone. Dit wijst erop dat het roken in het gehele gebied rondom de instellingen is afgenomen.

Hoofdonderzoeker en kinderarts Jasper Been is tevreden met de resultaten: “Het is natuurlijk fantastisch te zien dat roken afneemt door de zone. Nu moeten we samen kijken wat nóg beter kan om die Rookvrije Generatie te bereiken.”

Positieve reacties
In de rookvrije zone is roken niet verboden. Wel wordt aan bezoekers van de zone gevraagd mee te werken aan het rookvrij houden van het gebied. Met belijning, tegels, banieren en borden is aangegeven waar liever niet gerookt mag worden. In de eerste weken spraken toezichthouders rokers actief aan. Onderzoek door medisch studenten wijst uit dat het overgrote deel van de rokers positief reageert wanneer zij worden aangesproken. Driekwart van de rokers past zich dan alsnog aan het beleid aan (maakt sigaret uit of rookt verder buiten de zone). Uit aanvullend belevingsonderzoek van de gemeente Rotterdam blijkt verder dat veel gebruikers het normaal vinden om rondom een ziekenhuis/onderwijsinstelling niet te roken.

“Wij zijn verheugd dat de bezoekers van de zone het als vanzelfsprekend zijn gaan ervaren dat er niet gerookt wordt in deze zone. Dit initiatief heeft daarmee bewezen een positieve bijdrage te leveren aan een Rookvrije Generatie” aldus Wijnand van den Brink, lid van het College van Bestuur Hogeschool Rotterdam.

De resultaten zijn veelbelovend en een stap in de goede richting, vindt ook wethouder Sven de Langen. “Roken veroorzaakt nog steeds de meeste ziektelast en sterfte. Rotterdam streeft daarom naar een daling van het aantal rokers  in de stad en het realiseren van een Rookvrije Generatie. De ontwikkeling van rookvrije plekken is daarbij heel belangrijk. Hier gaan we dan ook zeker mee door.”

Portal
Inmiddels is er een tweede rookvrije zone op de Wilhelminapier, rondom De Rotterdam ingericht. Daarnaast werkt de gemeente aan een online portal voor organisaties die een aanvraag voor een rookvrije buitenruimte willen indienen. Deze portal is naar verwachting uiterlijk eind 2020 gereed.

Afbeeldingen