Direct naar de content

Rijk kent Rotterdam 21,1 miljoen toe voor leefbaarheid Zuid

De leefbaarheid van wijken begint bij goede woningen. Rotterdam-Zuid heeft wijken met veel particuliere woningen die eigenlijk in één keer met de rest van de wijk verbeterd moeten worden. Als gemeente kun je dat doen door de huizen op te kopen en verbeteren en verduurzamen, maar daar is veel geld voor nodig. Omdat Rotterdam dat in zijn eentje niet kan opbrengen, springt het Rijk bij vanuit het Volkshuisvestingsfonds. Daaruit krijgt Rotterdam nu 21,1 miljoen, zo maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend.

Het is niet de eerste keer dat Rotterdam voor Rotterdam-Zuid een beroep doet op het Volkshuisvestingsfonds van het Rijk. Het geld komt goed van pas binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, een langdurig programma om de leefbaarheid van Rotterdam-Zuid op een steeds hoger niveau te brengen. Het gaat dan om o.a. aspecten als wonen, werkgelegenheid, veiligheid, cultuur en scholen.

Met het bedrag van exact € 21.102.103,66 kan de gemeente 193 woningen aankopen om te verbeteren, duurzaam te maken, te vergroten of – als dat niet kan – twee kleinere woningen samen te voegen. Daarnaast pakt de gemeente bij 115 woningen de gevel aan. De gevels worden opgefrist met gevelreiniging en oude kozijnen en onveilige balkons worden vervangen.

Nu duidelijk is dat het geld er ook echt komt, kan de gemeente eigenaren en bewoners benaderen om ze in te lichten. Ze krijgen binnenkort bericht over de plannen.

Afbeeldingen

  • Voordeuren in de 2e carnissestraat.
    Voordeuren in Rotterdam Zuid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Hageman, bestuursvoorlichter a.i. wethouder Chantal Zeegers, 06 – 235 040 18 of r.hageman@rotterdam.nl