Direct naar de content

Rijk en gemeente bundelen krachten voor modernisering milieubeleid

Overeenkomst ‘Slimme en Gezonde Stad’ ondertekend

Op zoek gaan naar mogelijkheden en innovaties om de kwaliteit van de leefomgeving in Rotterdam te verbeteren. Dat is de intentie van ‘Slimme en Gezonde Stad (SGS)’, een samenwerkingsovereenkomst die gemeente en Rijk op vrijdag 30 oktober tijdens het Stadsmakerscongres hebben ondertekend.

Het rijksprogramma Slimme en Gezonde Stad (SGS) is een belangrijk project om te komen tot een modernisering van het milieubeleid waarbij gezondheid een centrale plaats inneemt. SGS bundelt de kennis en ervaring van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), gemeenten en kennisinstellingen om steden leefbaarder en gezonder te maken. Verbetering van luchtkwaliteit en vermindering van geluidshinder zijn daarbij belangrijke thema’s. Rotterdam kan zich nu, naast Eindhoven en Schiedam, ook ‘SGS’-stad noemen.

Gezondheid mee laten wegen
Wethouder Pex Langenberg (o.a. mobiliteit en duurzaamheid) ondertekende de overeenkomst namens de gemeente en benadrukte het belang van een goede samenwerking met het ministerie van IenM: “Gezondheid staat steeds meer centraal bij milieu- en mobiliteitszaken. Denk maar aan onze Koersnota Luchtkwaliteit waar voor gezondere lucht een stevige ambitie is neergelegd. Daarom ben ik heel blij dat het Rijk ons gaat ondersteunen via het programma SGS.”

Dat doet het Rijk met verschillende in ontwikkeling zijnde instrumenten, die Rotterdam gaan helpen om bij ruimtelijke plannen en de keuzes over bereikbaarheid van de stad gezondheidsaspecten mee te laten wegen. Rotterdam werkt namelijk aan een nieuw stedelijk verkeersplan en kan daar zo’n instrument als de MilieuGezondheidsrisico-indicator (MGR) goed bij gebruiken. De MGR is een instrument dat het risico op gezondheidseffecten door milieufactoren op lokaal niveau in beeld brengt.

Duurzamer Schouwburgplein
Het ministerie van IenM bracht tijdens het Stadsmakerscongres ook naar buiten zich aan te sluiten bij het initiatief Seven Square Endeavour (7SE) en zal dat via SGS mede financieren. 7SE is een convenant tussen verschillende Rotterdamse partners waaronder de Schouwburg, de Doelen en de gemeente Rotterdam met als doel het Schouwburgplein te verduurzamen. De ambitie van 7SE is dat de aanpak voor het Schouwburgplein een inspiratie zal zijn voor grote pleinen elders in de wereld (vandaar ‘seven’).


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl