Direct naar de content

Right to Challenge in Rotterdam

Meer zeggenschap voor Rotterdammers

Rotterdam introduceert met Right to Challenge een nieuwe vorm van zeggenschap. Met Right to Challenge krijgen initiatieven de kans bestaande lokale voorzieningen of gemeentelijke taken over te nemen. Om er ervaring mee op te doen wordt er in 2015 en 2016 geëxperimenteerd.

Wethouder Joost Eerdmans (o.a. democratische vernieuwing):”We maken echt werk van zeggenschap voor Rotterdammers. Met Right to Challenge kunnen Rotterdammers zelf activiteiten uitvoeren die de gemeente nu doet. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, buitenruimte of het overnemen van wijkfaciliteiten. We dagen Rotterdammers uit om dit op hun eigen manier uit te voeren. De kosten voor de uitvoering mogen niet hoger zijn dan de huidige kosten.“

Right to Challenge gaat ervan uit dat bewoners en de wijk zelf weten of iets beter of efficiënter kan. Het gaat om taken die de gemeente op dit moment uitvoert. Belangrijk is dat een Right to Challenge initiatief een meerwaarde heeft voor de wijk of buurt. Het is een nieuwe manier van werken die vanuit de praktijk wordt opgezet, Rotterdam als laboratorium stad.

#KENDOE-democratie
Meer zeggenschap voor Rotterdammers is de kern van de democratische vernieuwing de komende jaren. Met Right to Challenge, de burgerjury, CityLab010, referenda en digitale meningspeilingen gaat Rotterdam de komende jaren meer invloed aan Rotterdammers geven. Meer zeggenschap draagt bij aan een betere stad, die betere stad bereiken we door alle 620.000 Rotterdammers de mogelijkheid te bieden mee te doen. Rotterdam is van de Rotterdammers.

Meer informatie over Right to Challenge is te vinden op: www.rotterdam.nl/meedenkenmeedoen

Rotterdammers met initiatieven kunnen e-mailen naar: righttochallenge@rotterdam.nl


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maj-Britt van Raalte, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-12 65 88 13 of m.vanraalte@rotterdam.nl