Direct naar de content

Resilient Rotterdam vergroot de veerkracht van de stad

Resilience-beweging is een jaar onderweg

Resilient Rotterdam vierde gisteren haar eenjarig bestaan met een succesvol congres in het World Trade Centre en een nieuwe samenwerking met Hogeschool Rotterdam. Een jaar geleden lanceerde Resilient Rotterdam als eerste stad in Nederland een resilience strategie in samenwerking met het internationale stedennetwerk 100 Resilient Cities van de Rockefeller Foundation.

Resilience strategie
“Als stad willen we optimaal anticiperen op uitdagingen zoals digitalisering, de energietransitie en een stijgende zeespiegel. Daar speelt de resilience strategie op in”, aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb. “Rotterdam is al weerbaar en toekomstgericht, maar er is meer nodig. We hebben de inventiviteit en energie van jongeren en studenten nodig. Door het resilience-denken te vergroten en in de praktijk te brengen draagt een nieuwe generatie bij aan de toekomstbestendigheid van de stad.”

Stadsmakers van de toekomst
Resilient Rotterdam gaat daarom een nieuw partnerschap aan met de Hogeschool Rotterdam om de stadsmakers van de toekomst op te leiden in het resilience-denken. Studenten van uiteenlopende opleidingen werken mee aan projecten in de stad, maar zullen ook resilience internationaal gaan vergelijken met andere steden. “Resilience betekent voor studenten dat ze leren succesvol en creatief te reageren en te acteren op complexe onverwachte situaties”, stelt Angelien Sanderman, lid van college van bestuur Hogeschool Rotterdam. Zo gaan studenten aan de slag met interactieve draagbare objecten en data gedreven designs. Maar ook met specifieke vraagstukken rondom de haven en Rotterdam Zuid; van modulaire aquabots tot de herontwikkeling van sociale woningbouw De Peperklip.

Succesvolle start
Sociale veerkracht en klimaatverandering zijn de grootste uitdagingen zo blijkt uit de inbreng van 2.800 Rotterdammers uit het consultatietraject. Het afgelopen jaar zijn tal van initiatieven gestart, inspelend op die thema’s. Zo wordt in Delfshaven geëxperimenteerd met resilience op wijkniveau en Codarts werkt aan de opera ‘The Ring of Resilience’, beide initiatieven dragen bij aan de sociale cohesie van de stad. In het centrum worden steeds meer multifunctionele daken ingericht en in Crooswijk is onlangs het derde waterplein opgeleverd. Voor stedelijke klimaatadaptatie heeft Resilient Rotterdam 3,2 miljoen euro aan subsidies binnengehaald.

Vooruitblik
Het komende jaar blijft Resilient Rotterdam werken aan bijna 70 initiatieven uit het actieprogramma, waarbij kennisuitwisseling met onderwijsinstellingen zoals de Hogeschool Rotterdam en met internationale partners zoals het 100 Resilient Cities-netwerk van groot belang blijft.

Over Resilient Rotterdam
Rotterdam en haar inwoners kunnen tegen een stootje. Rotterdam wil haar veerkracht en weerbaarheid (resilience) behouden en waar nodig versterken. Resilient Rotterdam brengt een beweging op gang, een groeiend netwerk van mensen die werken aan de veerkrachtige stad: bedrijven, bewoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Binnen dit netwerk worden vaardigheden ontwikkeld om Rotterdam veerkrachtig en toekomstbestendig te maken, gereed voor de 21ste eeuw.

Over 100 Resilient Cities
Sinds 2014 werkt Rotterdam samen met steden uit het internationale stedennetwerk ‘100 Resilient Cities’, geïnitieerd door de Rockfeller Foundation. Door kennis te delen bundelen deze steden de krachten om te profiteren van en te anticiperen op de trends van de 21e eeuw. 100RC voorziet de steden in het netwerk van fondsen, trainingen, tools en ondersteuning in het opstellen van een resilience strategie.

Meer informatie


Noot voor de redactie:

Heeft u vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met: Vick van der Put, communicatieadviseur Resilient Rotterdam. E-mail: v.vanderput@rotterdam.nl of
Sabine Maertens, communicatieadviseur Hogeschool Rotterdam. E-mail: s.maertens@hr.nl.