Direct naar de content

Renovatie van het Dahliablok

Sloop van huizen voor nieuwbouw

Het Dahliablok krijgt een nieuw gezicht met het besluit van het college om huizen te kopen voor sloop en nieuwbouw.

Het gaat om panden in het blok aan Dahliastraat, Jasmijnstraat en de Lange Hilleweg. Eerder werd al gestart met een soortgelijk renovatieproject in de Mijnkintbuurt.

Impuls voor de buurt
"Na de sloop bouwen we toekomstbestendige woningen terug in het Dahliablok en dat geeft een positieve impuls aan de woon- en leefkwaliteit van de buurt", zegt wethouder Schneider van Stedelijke Ontwikkeling en Integratie.

De gemeente Rotterdam en de corporaties willen in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid de komende 20 jaar 35 duizend woningen op Zuid aanpakken. 10.000 daarvan zijn woningen in particulier bezit.

Gemeenteraad aan zet
De gemeenteraad besluit 6 april of het project echt kan starten, dan krijgen de bewoners al vanaf 7 april bezoek van woonconsulenten om een maatwerkaanpak te bespreken voor de verkoop van hun huizen.

Bij een positief besluit worden 3 bedrijfsruimtes en 48 oude en kleine woningen gekocht door de gemeente. Na de sloop komen er 21 gezinswoningen voor terug, met een oppervlakte van minimaal 100m2.

De gemeente wil uiterlijk in 2021 alle huizen in bezit hebben om te kunnen slopen. In de tussenliggende tijd zorgt de gemeente voor het tijdelijk beheer.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Breimer, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 41 31 65 67 of t.breimer@rotterdam.nl