Direct naar de content

Renovatie Maastunnel buis-voor-buis

In de zomer van 2017 starten de werkzaamheden voor de grootschalige renovatie van de Maastunnel. Tijdens de werkzaamheden is één tunnelbuis beschikbaar voor het verkeer van zuid naar noord. Deze buis-voor-buis afsluiting geldt twee jaar. De werkzaamheden zijn in de zomer van 2019 afgerond.

De renovatie van de Maastunnel is noodzakelijk omdat in 2011 is geconstateerd dat het beton door de jaren heen is aangetast. Daarnaast moet de tunnel in mei 2019 voldoen aan de nieuwe Wet Tunnelveiligheid.

Buis-voor-buis afsluiting
Er is gekozen voor een buis-voor-buis afsluiting. Hierdoor is de binnenstad altijd bereikbaar voor het verkeer. Ook wordt op deze manier de noodtransportroute naar het Erasmus Medisch Centrum gegarandeerd. Voor het testen van de nieuwe installaties wordt de tunnel een aantal keer enkele weken afgesloten, dit zal in zomerperiodes plaatsvinden. De voetgangers- en fietstunnel blijft tijdens de renovatie open.

Er is gekozen voor een afsluitscenario waarin de bereikbaarheid van de stad de minste hinder zal ondervinden. Bedrijven en de bewoners van Rotterdam denken mee over maatregelen om de bereikbaarheid van Rotterdam zoveel mogelijk te garanderen.

Grootschalig onderhoud
De werkzaamheden bestaan uit grootschalig onderhoud zoals het herstellen van de constructieve vloer, het vervangen van delen van de rijvloer en de wanden tussen de ventilatiekanalen. Daarnaast worden werkzaamheden verricht aan de tunnelveiligheid, technische installaties en de restauratie van het monument.

www.rotterdam.nl/maastunnel


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Van Huffelen, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl