Direct naar de content

Regio Rotterdam-Den Haag werkt gezamenlijk aan energiestrategie

Vandaag presenteren 23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie in de regio Rotterdam-Den Haag het concept van de Regionale Energiestrategie (RES). In de komende 10 jaar neemt het aantal windmolens en zonnepanelen in de regio fors toe, om een schoon alternatief te bieden voor elektriciteit uit kolen- en gascentrales.

Rotterdam sloot eind vorig jaar al een Klimaatakkoord met meer dan 100 bedrijven en maatschappelijke organisaties. Volgens de Rotterdamse wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) is naast samenwerking met partners in de stad, regionale samenwerking van groot belang voor de energietransitie. ‘We zoeken gezamenlijk naar de beste plekken om schone energie op te wekken. Windmolens passen het beste langs snelwegen en op bedrijventerreinen, en zonnepanelen op daken in de steden en dorpen. Het groene landschap willen we zoveel mogelijk ontzien.’

Benutten van restwarmte
Door regionale samenwerking kan de ruimtevraag zo goed mogelijk ingevuld worden en kan het energiesysteem zo efficiënt mogelijk worden ingericht. ‘In de Rotterdamse haven hebben we bijvoorbeeld heel veel restwarmte beschikbaar uit de industrie’, licht Bonte toe. ‘Die restwarmte is uitermate geschikt om woningen mee te verwarmen, als alternatief voor aardgas. We delen de Rotterdamse restwarmte daarom graag met de rest van de regio en zelfs daarbuiten.’

Zoekgebieden
De plannen in de concept Regionale energiestrategie tellen op tot een potentie van 2,8 – 3,2 TWh aan duurzame energie, dat is 8 à 9 procent van de nationale opgave. Er zijn in de RES nog geen concrete locaties benoemd waar de windmolens of zonnepanelen moeten komen, wel zoekgebieden. Het komende jaar gebruiken de gemeenten om met inwoners en belanghebbenden in gesprek te gaan over de meest geschikte locaties. De opbrengsten daarvan worden verwerkt in de definitieve RES.