Direct naar de content

Referendumcommissie kent 18 subsidies toe

Campagnebudget verdeeld om publiek debat over Woonvisie te bevorderen

Op woensdag 30 november 2016 is er in Rotterdam een raadgevend stadsreferendum over de Woonvisie 2030. Hiermee wordt aan Rotterdammers gevraagd of ze voor, tegen of neutraal over de Woonvisie Rotterdam zijn. Voor activiteiten die bedoeld zijn om het publieke debat over de Woonvisie te bevorderen kon tot en met 18 september subsidie aangevraagd worden voor drie categorieën: Voor, Neutraal en Tegen. In totaal zijn er 22 aanvragen ingediend, waarvan geen enkele in de categorie Voor. De onafhankelijke referendumcommissie heeft op 27 september besloten 18 subsidieaanvragen te honoreren.

De activiteiten

Het door de gemeenteraad – voor elk van de drie categorieën – beschikbaar gestelde budget van in totaal 150.000 euro is verdeeld over activiteiten die tot doel hebben kiesgerechtigden voor of tegen te laten stemmen en om het debat op neutrale wijze te stimuleren. Er zijn geen aanvragen ingediend om kiesgerechtigden voor te laten stemmen. De gesubsidieerde activiteiten bestrijken een breed palet: van TV- en radiospotjes tot bewoners bijeenkomsten, van geluidswagens en flyers tot een gepimpte tram, van online debatteren tot een woonbrigade die met een woonlied langs de deuren gaat. De activiteiten zijn de komende weken tot en met 30 november aanstaande verspreid over grote delen van de stad zichtbaar en hoorbaar.

De volgende – in Rotterdam gevestigde – instellingen en groepen van personen ontvangen geheel of grotendeels subsidie voor de ingediende activiteiten:

Categorie Neutraal

 • Den Haan (stedelijk debat in Hillegersberg, advertentie wijkblad, website, geluidswagen en advertentie in Havenloods)
 • Kleisterlee (advertentie Havenloods Metro, auto door Feijenoord, flyeren en infoavond moskee)
 • Stichting Atanmia (debat en voorlichting)
 • Stichting Eerst Denken Dan Doen (organiseren van bijeenkomsten)
 • Stichting Jij en Ik, Zijn Wij (bijeenkomst)
 • Stichting Mesam (reclame trams)
 • Stichting Open Rotterdam (woonvisie@OPEN Rotterdam)
 • Stichting Vers Beton (serie artikelen, opiniestukken en Referendumwijzer)
 • Stichting Wijk-TV (Woonlied, e-book tool, woonbrigade door alle wijken en stemherinnering door brievenbus)

 In totaal is in de categorie Neutraal 53.372 euro subsidie toegekend.

 Categorie Tegen 

 • Ahlrichs (bijeenkomsten in Charlois, geluidswagen, advertentie Havenloods en flyeren)
 • Belkassem (15 campagnebijeenkomsten in diverse delen van de stad en flyers)
 • Bewonersorganisatie Vreewijk (organiseren bewonersavonden en straatactiviteiten in 6 wijken op Zuid)
 • Dekker (TV-spots op tv Rijnmond)
 • Feijenoord in Actie (advertentie Metro)
 • Rojer (Radiocampagne op Sunrise en Stavaste, flyeren, advertentie Havenloods en geluidswagen door Feijenoord)
 • Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie (Radiocampagne)
 • Van Huuksloot (Actiecomité) (informatiebijeenkomsten in alle gebieden, straatcampagne: geluidswagens, flyeren en online campagnes op social media)
 • Van der Veen (bedrukken flesopeners, pennen, flyers en T-shirts om aan voornamelijk jongeren uit te delen)

In totaal is in de categorie Tegen 50.000 euro subsidie toegekend.

Er zijn 4 verzoeken afgewezen. Eén daarvan op inhoudelijke gronden en 3 op formele gronden, omdat de indieners niet behoorden tot de toegelaten aanvragers van subsidie. De commissie heeft ingezet op het subsidiëren van een breed scala aan activiteiten om het publieke debat in Rotterdam te bevorderen.

Op www.rotterdam.nl/stadsreferendum2016 wordt alle informatie rond het referendum digitaal toegankelijk gemaakt. Zodra concrete informatie van de organisatoren aangeleverd wordt, wordt deze informatie bekend gemaakt in een activiteitenkalender.

Rol van de referendumcommissie

De onafhankelijke referendumcommissie verdeelt de toegekende budgetten, verstrekt al dan niet of gedeeltelijk de aangevraagde subsidies, adviseert het betreffende bestuursorgaan als er klachten zijn over de gemeentelijke voorlichting en behandelt klachten over de gesubsidieerde campagnes en over de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten. De commissie is ingesteld door de gemeenteraad en wordt gevormd door Leyla In, Mil van Leeuwen, Linze Schaap, Wim van Sluis en Saskia J. Stuiveling (voorzitter). De referendumcommissie is voor de duur van zes jaar benoemd.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.