Direct naar de content

Recordaantal bouwvergunningen in Rotterdam

Maatregelen bouwversnelling werken

Het aantal aanvragen voor een bouwvergunning in Rotterdam is explosief gestegen. Het afgelopen jaar is er voor de nieuwbouw van 6.600 woningen een vergunning aangevraagd. In de jaren ervoor lag dit aantal tussen de 3.000 en 3.500. “Dit is een record”, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). “Deze stijging laat zien dat de bouwmaatregelen die we samen met marktpartijen en corporaties hebben genomen om de bouw te versnellen, ook echt werken.”
 

In de stad is nog steeds veel vraag naar woningen in alle segmenten, maar vooral in het middensegment is de vraag naar koop- en huurwoningen erg hoog. Wethouder Kurvers: “Daarom is de stijging van het aantal aangevraagde bouwvergunningen goed nieuws, want het is een belangrijke graadmeter voor wat er binnen een paar jaar gebouwd zal worden. En daar zitten veel aanvragen bij voor woningen in het middensegment.” Projecten met een groot aandeel woningen in het middensegment waarvoor een vergunning is aangevraagd zijn bijvoorbeeld De Baantoren in het stadscentrum (427 woningen), Imagine in Feijenoord (295 woningen) en Alex in Prins Alexander (109 woningen).

62% meer verleende vergunningen
Uit de gisteren gepubliceerde bouwcijfers van CBS blijkt dat in 2020 landelijk 14% meer bouwvergunningen zijn afgegeven voor nieuwbouw ten opzichte van 2019. Rotterdam zit met een stijging van 62% ruim boven het landelijk gemiddelde: in 2020 is voor ruim 2.000 nieuwe woningen een bouwvergunning verleend. Naast nieuwbouw realiseert Rotterdam ook woningen door transformatie van panden en voegt daarmee nog eens 1.200 woningen toe.

Bouwversnelling werkt
Dat Rotterdam een stijgende lijn laat zien is het resultaat van de energie die de afgelopen jaren is gestoken in het versnellen van de woningbouwproductie. Rotterdam maakte bijvoorbeeld afspraken met marktpartijen in het bouwakkoord waarbij de gemeente juridische hobbels wegnam die de bouw onnodig vertraagden. Er zijn vuistregels opgesteld per gebied om initiatiefnemers veel sneller op weg te helpen met het uitrollen van hun plannen en om stapeling van beleidsregels in projecten te voorkomen. Daarnaast is er veel energie gezet op het opvoeren van het aantal geschikte bouwlocaties in de stad. Onder andere door het versnellen van tenders, het op de markt zetten van overtollige gemeentelijke panden voor transformaties én door openstaan voor marktinitiatieven, zogenaamde unsollicited proposals. Samen met een vertegenwoordiging van marktpartijen en de corporaties worden de afspraken in het bouwakkoord en de voortgang op de bouwproductie bewaakt en geëvalueerd. “Bouwen is een werkwoord, dat moet je iedere dag samen doen. De afgelopen jaren hebben we enorm veel locaties toegevoegd, dit jaar ligt de nadruk op het daadwerkelijk bouwen.”, zegt wethouder Kurvers.

Alle bouwplannen online
Rotterdam heeft als een van de weinige steden een website (www.bouwenaanrotterdam.nl) waarop altijd de actuele cijfers over lopende en komende bouwprojecten staan. Niet alleen woningen die al in aanbouw zijn, maar ook projecten die nog in voorbereiding zijn. Ook is de verdeling van de prijsklassen en de verdeling tussen koop- en huurwoningen te zien.