Direct naar de content

Raad stemt in met financiering renovatie Maastunnel

De gemeenteraad heeft op donderdag 17 september besloten om een krediet toe te kennen van €262 mln voor de renovatie en restauratie van de Maastunnel. De renovatie is noodzakelijk omdat in 2011 is geconstateerd dat het beton door de jaren is aangetast. Daarnaast moet de tunnel uiterlijk in 2019 voldoen aan Europese regelgeving aangaande tunnelveiligheid. Na de renovatie zal de tunnel weer decennialang mee kunnen als  de meest gebruikte binnenstedelijke oeververbinding van Rotterdam en voldoen aan alle geldende veiligheidseisen.

Renovatie en restauratie

In de zomer van 2017 start de grootschalige renovatie en restauratie van de Maastunnel. De onderhoudswerkzaamheden behelzen onder meer het herstellen van de betonconstructie, het vervangen van delen van de rijvloer en de wanden tussen de ventilatiekanalen, het verbeteren van de schampkanten en het tegelwerk en het vernieuwen van de verlichting. Daarnaast werkt de gemeente aan de tunnelveiligheid, het moderniseren van de technische installaties en de restauratie van het monument, dat op 14 februari 2017 75 jaar oud wordt. Ook wordt er een nieuwe controlekamer ingericht. De werkzaamheden in de autotunnel zijn naar verwachting in de zomer van 2019 afgerond. De voetgangers- en fietstunnel blijft tijdens de renovatie van de autotunnel beschikbaar en wordt aansluitend aangepakt.

Bereikbaarheid

De renovatie zal niet aan de stad voorbij gaan. Gedurende meer dan twee jaar zal er maar één tunnelbuis beschikbaar zijn voor het autoverkeer. Die wordt gebruikt voor het autoverkeer van zuid naar noord. Die richting is mede gekozen in verband met spoedtransporten naar Erasmus MC. Er wordt alles aan gedaan om de hinder voor reizigers en ondernemers zo beperkt mogelijk te houden, ook al zal het onvermijdelijk zijn dat de afsluiting desondanks tot een zekere mate van hinder zal leiden. De gemeente informeert bedrijven, bewoners en reizigers pro-actief over nut en noodzaak van de renovatie en over de bereikbaarheid van de stad en haar voorzieningen gedurende de renovatie. Tal van fysieke maatregelen worden genomen om de verkeersdoorstroming in de stad te optimaliseren. Bedrijven worden gestimuleerd om in de zetten op mobiliteitsmanagement [auto laten staan en overstappen op OV, fiets of vervoer over water] om de bereikbaarheid van Rotterdam zo optimaal mogelijk te houden.

Zie voor een grafische film van de renovatie www.rotterdam.nl/maastunnel

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Druten, persvoorlichting gemeente Rotterdam, Stadsbeheer, via telefoonnummer 06 – 22 96 65 62 of met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl


Noot voor de redactie: