Direct naar de content

Raad besluit raadgevend referendum over Woonvisie te houden op 30 november 2016

De Rotterdamse gemeenteraad besloot op 7 juli een raadgevend referendum te houden op woensdag 30 november 2016. Het referendum gaat over de voorgenomen vermindering van de goedkope woningvoorraad, die door het college wordt voorgesteld in de Woonvisie 2030. Op donderdag 25 augustus 2016 stelt de gemeenteraad de vraagstelling vast waarover de Rotterdammers hun stem mogen uit brengen.

Het Actiecomité Woonreferendum bood op 24 juni burgemeester Aboutaleb 13.591 handtekeningen aan. Meer dan de minimaal vereiste 10.000, die nodig zijn ter ondersteuning van het houden van een raadgevend referendum.

Met algemene stemmen is motie Volwaardig woonreferendum (GroenLinks, SP) aangenomen. De motie vraagt om schriftelijk te laten stemmen op stembureaus, af te zien van digitaal stemmen via DigiD en ten minste evenveel stembureaus open te stellen als bij het Oekraïne-referendum.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.