Direct naar de content

Provincie en Rotterdam tekenen Woon-werkakkoord Feyenoord City

De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam ondertekenen vandaag het woon-werkakkoord Feyenoord City. Rotterdam is de eerste gemeente in Zuid-Holland waarmee de provincie een nieuw bestuurlijk akkoord aangaat. De provincie bekrachtigt hiermee de invulling van het woon- en werkprogramma van Feyenoord City. Dit is een belangrijke stap voor de onherroepelijke vaststelling van het bestemmingsplan Feyenoord City, dat al door de gemeenteraad is aangenomen.

De belangrijkste afspraken in het Woon-werkakkoord Feyenoord City zijn:

  • Wonen: 3.700 woningen, met 450 sociale woningen en 1480 woningen in het middensegment, waarvan de helft huur en de helft koop.
  • Compensatie bestaande bedrijven: Er is compensatie voor het bedrijventerrein Maaszicht (Korte Stadionweg) op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. Er zijn alternatieve uitwijklocaties voor gevestigde bedrijven. Nieuwe bedrijfslocaties komen in de omgeving van Feyenoord City, zoals aan de Noorderhelling, Zuiddiepje en Hordijk. Vestigingsmogelijkheden voor watergebonden bedrijvigheid komen op bedrijventerrein Spaanse polder.
  • Nieuwe kantoorruimte: Voor kantoren past 4.000 m2 nieuwe kantoren binnen de provinciale kaders. Zo ook 4.600 m2 nieuwe kantoren, door de verplaatsing naar overzijde van de Stadionweg. En 5.000 m2 nieuwe kantoren in fase 3 op het moment dat deze in de op dat moment geldende regionale kantorenvisie zijn opgenomen.

 “Ik ben blij met het vertrouwen van de provincie. Met dit woon-werkakkoord is weer een stap gezet in de gebiedsontwikkeling Feyenoord City’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). “Rotterdam is een werkstad. Naast wonen moet je er ook kunnen werken. Dit vergroot de kans om in dit gebied aan werk te komen, terwijl we ook veel woningen gaan bouwen.’’
Gedeputeerde Anne Koning: “Heel belangrijk dat we met dit akkoord nieuwe (betaalbare) woningen kunnen toevoegen en daarnaast voldoende ruimte behouden voor bedrijvigheid. Met woningen op de juiste plek, dichtbij werk, openbaar vervoer en andere voorzieningen creëren we levendige gebieden waar mensen nu en de toekomst prettig kunnen wonen en werken.”

Oplossing voor behoud bedrijfsruimten en kantoren

De verandering van het watergebonden bedrijventerrein Maaszicht (Korte Stadionweg) en een deel van het kantorenprogramma past door de komst van Feyenoord City niet binnen de huidige provinciale beleidskaders. Daarop heeft provincie Zuid-Holland een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City. Na goed overleg is met dit woon-werkakkoord tussen provincie en gemeente een oplossing gevonden voor het behoud van kwetsbare bedrijfsruimte.
Wethouder Barbara Kathmann (Economie, wijken en kleine kernen): “Rotterdam is als grootste havenstad van Europa een werkstad en moet dat ook blijven. Tegelijkertijd willen steeds meer mensen in de stad komen wonen. Dat is een enorme uitdaging. We moeten ruimte creëren voor fijne plekken om huizen te bouwen én voor locaties waar bedrijven de ruimte hebben om te ondernemen en te innoveren. Dat is essentieel voor banen voor Rotterdammers. Met dit akkoord hebben we een goede balans gevonden.”

Feyenoord City

Feyenoord City is een kwalitatief hoogwaardige en grootschalige gebiedsontwikkeling op een belangrijke plek in de regio. Het nieuwe bestemmingsplan biedt ruimte voor een nieuw stadion voor 63.000 bezoekers, 3.733 woningen, 14.750 m2 hotel, 96.600 m2 leisure/sport/ maatschappelijk/dienstverlening, 16.800 m2 detailhandel, 16.326 m2 horeca, en 13.600 m2 kantoorruimte.

Feyenoord City versterkt de verstedelijkingsstrategie en geeft een sociaal-economische impuls aan Rotterdam-Zuid. Hierdoor vinden ook veranderingen plaats van economische functies.  Het nieuwe stadion staat gepland op de locatie van het huidige bedrijventerrein Korte Stadionweg. Tegelijk en aansluitend op het nieuwe stadion komen er in het omliggende gebied andere functies. De Stadiondriehoek (huidige Kuip, omliggende parkeerterrein en aanliggende bedrijven) wordt ontwikkeld. De huidige commerciële strip op de Veranda (bestaande uit detailhandel, horeca en leisure) wordt getransformeerd naar woningbouw.

Afbeeldingen

  • OMA Office