Direct naar de content

ProRail mag weer rangeren met gevaarlijke stoffen Waalhaven

Het emplacement Waalhaven Zuid mag weer in gebruik worden genomen voor het rangeren met gevaarlijke stoffen. Tijdens een test op maandag 13 januari 2020 werden er door de inspecteurs van de Veiligheidsregio (VRR) en DCMR tekortkomingen geconstateerd, ook ontbrak er nog noodzakelijke informatie. De VRR en DCMR hebben de afgelopen weken de ontbrekende informatie ontvangen en hebben besloten dat het emplacement weer in gebruik mag worden genomen onder bepaalde voorwaarden.
 

Voorwaarden
Tijdens de test bleek dat het bluswater niet ver genoeg reikte om in het geval van een brand alle sporen te bereiken. Er is afgesproken dat er weer gerangeerd mag worden op bepaalde sporen. Doordat de brandweer niet op alle sporen kan optreden mogen enkele sporen nog niet in gebruik worden genomen. Verder moet ProRail een afgestemd en vastgesteld protocol hanteren als vorst optreedt en test ProRail binnen enkele weken het hele systeem opnieuw op een druk van 18 bar.

ProRail heeft aangegeven deze voorwaarden te accepteren zodat het rangeren met gevaarlijke stoffen op een deel van het emplacement kan worden hervat. ProRail heeft besloten het emplacement nog niet meteen in gebruik te nemen en eerst aanpassingen te doen om meer sporen binnen het bereik van de brandweer te krijgen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Breukers, woordvoerder Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, 06 22 13 65 84 of Johan.Breukers@vr-rr.nl>
of:
Miriam van Kuppenveld, woordvoerder DCMR, 06 31 66 20 60 of miriam.vankuppenveld@dcmr.nl
of:
 Diane Bouhuijs, bestuursvoorlichter wethouder Bonte, 06 – 38 31 92 44 of db.bouhuijs@rotterdam.nl