Direct naar de content

Project ‘Architect aan Zet’ om sneller te kunnen bouwen

Onderzoek naar vermindering regels en administratieve lasten bij eenvoudige bouwprojecten

Het onderzoeksproject ‘Architect aan zet’ moet helpen de regels en administratieve lasten op het gebied van bouwen te verminderen. Bij het project heeft de architect een belangrijke rol bij toetsing en toezicht van de bouwactiviteiten en bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Een groot deel van de bouwactiviteiten in Rotterdam is van beperkte omvang: een aanbouw, een woning met drie bouwlagen, een dakopbouw etc. Bij deze activiteiten is het risico voor bewoners en omgeving gering. Op dit moment zorgen zowel marktpartijen als de gemeente Rotterdam ervoor dat de kwaliteit van deze bouwactiviteiten wordt gewaarborgd.

Met Onderzoeksproject ‘Architect aan Zet’ wordt onderzocht wat het oplevert als deze kwaliteitsborging in één keer door de marktpartijen gebeurt. "De verwachting is dat het hele bouwproces, van idee tot realisatie, sneller en efficiënter kan verlopen," licht Lennaert Zinkhaan, projectleider Architect aan Zet toe. Liesbeth Brink, voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) Kring Rijnmond, vult aan: "Of dat ook zo is, moet uit het onderzoek blijken." Het biedt de architect een kans om weer een centrale rol in het proces te vervullen. Het onderzoeksproject loopt minimaal een jaar.

Werkwijze
Een architect meldt, in overleg met de opdrachtgever, de bouwactiviteit aan voor ‘Architect aan Zet’. De gemeente nodigt de architect en opdrachtgever uit voor een intake gesprek. Hierin spreekt de gemeente met beide partijen af hoe de toetsing en toezicht worden vormgegeven en gecontroleerd.

De architect dient vervolgens een formele aanvraag voor een omgevingsvergunning in. Als het mogelijk is, wordt per ommegaande een vergunning verleend. De afdeling Vergunningen controleert de feitelijke situatie na oplevering van het project. Bij de grotere projecten vinden ook tussentijds controles plaats. De architect is en blijft het aanspreekpunt voor de gemeente gedurende het hele bouwproces.

Samenwerking
De gemeente Rotterdam doet dit onderzoek in samenspraak met BNA Kring Rijnmond en de Bond van Nederlandse Architecten in Amsterdam, het Architectenregister, het Verbond van Verzekeraars, de ministeries van BZK en I&M, de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland en de beweging ‘Doorbraak in dienstverlening’.

Zie ook website van Architect aan Zet: www.rotterdam.nl/aaz.
 


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, communicatieadviseur, 06 512 66 315, c.verhulp@Rotterdam.nl.

Zie ook website van Architect aan Zet: www.rotterdam.nl/aaz.