Direct naar de content

Programma Oost brengt meer toezicht op straat

Programma Oost investeert de komende maanden ruim twee ton extra in veiligheid op straat in de wijken van Prins Alexander. Stewards gaan als gastheren de winkelgebieden in de gaten houden. Extra particuliere beveiligers worden in de donkere dagen ingezet om inbraken, straatroven en overvallen te voorkomen. En nog een ploeg beveiligers gaat assisteren bij het voorkomen van winkeldiefstallen en andere calamiteiten.

De inzet op extra veiligheidsmensen op straat en in de winkelcentra moet enerzijds overlast voorkomen en preventief werken. Anderzijds geeft de zichtbare aanwezigheid van veiligheidspersoneel bewoners en winkeliers ook een beter gevoel van veiligheid. Vooral ook oudere bewoners moeten het gevoel krijgen dat zij veilig de straat op kunnen en de winkels kunnen bezoeken.

Veiligheid is een van de belangrijk pijlers van Programma Oost dat wordt uitgevoerd onder supervisie van de wethouder Veiligheid, Buitenruimte en Handhaving, Joost Eerdmans.

Stewards winkelgebieden
In de winkelgebieden gaan stewards als gastheren surveilleren met extra aandacht voor serviceverlening aan het winkelend publiek. Verder letten zij nauw op vreemd gedrag en verdachte situaties.

Zij spreken groepen aan op hang- en overlast gevend gedrag, signaleren vernielingen en misstanden in de buitenruimte en melden dit bij de politie of de reparatieploeg van Programma Oost. 

De stewards beschikken over een EHBO-diploma en kit om eerste hulp te verlenen en geven adviezen aan ondernemers over hoe om te gaan met jeugd of groepsgedrag. 

Particuliere beveiligers
Particuliere beveiligers worden ingezet om High Impact Crimes als inbraken, straatroven en overvallen terug te dringen en te voorkomen.

Tijdens de donkere dagen is er een stijging van de HIC-delicten te zien. Extra ogen op straat zijn dan welkom. Analyses van de politie worden gebruikt om de beveiligers in te zetten waar en wanneer er problemen worden verwacht. De beveiligers worden dagelijks door de politie gebriefd waardoor er gericht toezicht gehouden kan worden.

Ook de winkelcentra worden in dit gericht toezicht houden meegenomen. De beveiligers corrigeren grensoverschrijdend gedrag en assisteren bij het voorkomen van winkeldiefstallen. 

Meer informatie over Programma Oost vindt u op www.rotterdam.nl/programma-oost


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lex Bezemer, communicatieadviseur voor Programma Oost, 06 42 65 83 45 of L.bezemer@rotterdam.nl.