Direct naar de content

Proef met terrasvlonders op herhaling

Vanaf vandaag kunnen horecaondernemers weer een aanvraag voor een terrasvlonder indienen. Terrasvlonders zijn tijdelijke terrassen op de plek van één of meer parkeerplaatsen direct aan de horeca-inrichting gelegen. Uit de evaluatie van de proef van vorig jaar blijkt dat terrasvlonders een welkome aanvulling zijn voor ondernemers en passen bij de ambities van een aantrekkelijke stad.

In de zomer van 2014 kregen horecaondernemers de gelegenheid om tijdelijk één of meerdere parkeerplaatsen in te richten als terras. Uiteindelijk hebben 23 ondernemers aan de proef deelgenomen. Samen hebben zij ongeveer vijftig parkeerplaatsen tijdelijk anders gebruikt. Alle betrokkenen hebben heel enthousiast gereageerd op de proef met terrasvlonders. Zelfs sommige bewoners die hebben geklaagd over de locatie bij hen voor de deur, gaven aan de proef op zich goed te vinden. Het overheersende sentiment hierbij is dat men blij is dat dit soort experimenten in Rotterdam kunnen.

Wethouder Adriaan Visser (financiën, binnenstad, cultuur en sport): “De meerwaarde van de terrasvlonders zit niet alleen in de economisch aantrekkelijkheid van een terrasuitbreiding voor de ondernemer. De vlonders passen bij onze ambitie om het aantal auto’s in het straatbeeld te verminderen en meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers. Dit is een goed voorbeeld van hoe we samen met de ondernemers de stad aantrekkelijker en gezelliger maken.”

Een gezamenlijk gedragen conclusie is dat op basis van de korte proef in 2014, met ‘slechts’ 23 deelnemers onvoldoende inzichten zijn verkregen om definitieve uitspraken te doen over de wenselijkheid en mogelijkheid om terrasvlonders structureel, seizoensgebonden onderdeel te maken van het horecabeleid. Dit is mede de reden geweest om in 2015 terrasvlonders op een grotere schaal en een langere periode mogelijk te maken. Hierbij kunnen de geleerde lessen van 2014 worden meegenomen.

Uit 2014 is geleerd, dat bewoners en ondernemers volledig, op tijd en duidelijker geïnformeerd moeten worden over de terrasvlonders. Verkeersveiligheid, parkeerdruk met name in woonwijken buiten het centrum, en vooral de druk op het woon- en leefklimaat verdienen nadrukkelijk de aandacht.

Horecaondernemers die toestemming krijgen een terrasvlonder in te richten, mogen de vlonder tot en met 15 oktober 2015 laten liggen.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marieke van Gruijthuijsen, bestuursvoorlichter wethouder Adriaan Visser (Financien, Binnenstad, Cultuur en Sport ), m.vangruijthuijsen1@rotterdam.nl, 06-13155120.