Direct naar de content

Proef crowdfunding gestart

De gemeente Rotterdam heeft als proef een crowdfundingsplatform gelanceerd via www.crowdfunding010.nl. Dit platform geeft Rotterdamse initiatieven de kans om hun idee voor de buurt, wijk of stad te realiseren door middel van crowdfunding.

Het idee van crowdfunding is dat een grote groep mensen elk een klein bedrag inlegt om een (deel) van een project te financieren via een digitaal platform. De aanleiding voor dit platform is een motie van raadslid Van der Donk die het college oproept om Rotterdamse initiatiefnemers te wijzen op deze vorm van financiering en hen daarbij te ondersteunen.

Crowdfundingsperiode
Er doen 9 Rotterdamse initiatieven mee aan de proef. Die variëren van voedselverspilling tot groen in de buurt, kunst/muziek in de wijk of sociale cohesie in de stad. De initiatiefnemers zijn allemaal gedreven Rotterdammers die zich actief inzetten voor hun wijk, buurt of stad. Zij presenteren zich op www.crowdfunding010.nl en voeren deze maand campagne. In deze periode zorgen de initiatieven er zelf voor dat zoveel mogelijk mensen hun project financieel gaan steunen via het platform. Op deze manier kunnen zij in een korte periode een vooraf gesteld doelbedrag ophalen.

Ondersteuning
Voor de totstandkoming van het platform www.crowdfunding010.nl is de gemeente Rotterdam een samenwerking aangegaan met de 1%Club. Deze organisatie werkt sinds 2008 met een zogenaamd crowdfundingsplatform en heeft al vele initiatieven geholpen om deze manier van financiering in te zetten voor projecten. De deelnemers zijn tijdens een informatieavond meer te weten gekomen over deze financieringsvorm, de werking van het platform en hebben tips gekregen over hoe zij campagne kunnen voeren. De hele maand november kunnen de deelnemers gebruik maken van de ondersteuning van de 1%Club.

Evaluatie
Eind november is bekend wat de crowdfunding heeft opgeleverd. Ook wordt dan geïnventariseerd wat de ervaringen zijn met deze manier van werken. Op basis van deze ervaringen wordt geëvalueerd en bekeken of en hoe dit platform breed ingezet gaat worden in Rotterdam.

Voor meer informatie over de projecten kunt u direct contact opnemen met de initiatiefnemers.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sara van Eijk, adviseur dienstverlening, tel: 06-30810987 mail: s.vaneijk@rotterdam.nl of info@crowdfunding010.nl