Direct naar de content

Proces t.b.v. inspreken en financial commitment Feyenoord City

Op vrijdag 30 april jl. werd de financiële analyse (gemaakt door Deloitte) van de voorwaarden en business case m.b.t. Feyenoord City  gepubliceerd. Via diverse partijen (o.a. Stadion op Zuid en supportersverenigingen) is, in de weken erna, opgeroepen te komen inspreken in de commissievergadering die in het teken staat van de financiële situatie rondom Feyenoord City. Mensen die voor- of juist tegen de plannen zijn, mogen van zich laten horen. Door in te spreken tijdens een commissievergadering kunnen mensen hun ideeën of zorgen over het project delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden. De gemeenteraadsleden kunnen dit dan meenemen in hun oordeelsvorming over dit onderwerp en de besluitvorming hierover.

Door het hoge aantal aanmeldingen (meer dan 600), de complexiteit van de materie en de brief van de Rekenkamer duurt het proces langer dan verwacht. De gemeenteraadsleden hebben voldoende tijd nodig zich alle informatie eigen te maken en het proces rondom het inspreken dient zo te worden ingericht dat iedereen zich gehoord voelt en het te behappen is voor de gemeenteraadscommissie. Er is een speciale werkgroep (bestaande uit gemeenteraadsleden) in het leven geroepen die dit proces zal inrichten en begeleiden. Via dit persbericht delen we de stappen van het proces dat voor ons ligt tot aan de datum dat er wel of geen financieel commitment zal worden afgegeven door de gemeenteraad:

Dinsdag 25 mei commissievergadering 19.30 uur (digitaal)
De directeur van de Rekenkamer zal een toelichting geven op het tweede deel van de onderzoeksbrief over Feyenoord City. Tevens vindt er een gesprek plaats met de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) om de totstandkoming van de analyse van Deloitte te bespreken.

Donderdag 3 juni commissievergadering 19.30 uur (digitaal)
Bespreken lijst en proces insprekers in de procedurevergadering.

Dinsdag 8 juni commissievergadering 19.30 uur (locatie ntb)
Gesprek met Feyenoord (Stadion en BVO), Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (STIGAM) en Vrienden aan de Maas zoals gevraagd in de motie ‘De financiële black box van Feyenoord City’.

Week 23 of 24  inspreekmomenten (onder voorbehoud)

Donderdag 24 juni commissievergadering 19.30 uur (digitaal)
Commissiebespreking met daarbij naast het gemeenteraadsvoorstel over het financieel commitment en het publiek kader, de laatste voortgangsrapportage i.h.k.v. de regeling risicovolle projecten (verwacht eind mei/begin juni), het gemeenteraadsvoorstel over de vestiging van het Voorkeursrecht WVG en de politieke bespreking van de conclusies en aanbevelingen van de tweede onderzoeksbrief van de Rekenkamer Rotterdam.

Dinsdag 6 juli en donderdag 8 juli
Besluitvorming in de gemeenteraad over financial commitment, publiek kader en vestiging voorkeursrecht WVG.