Direct naar de content

Preventie met Gezag

Rotterdams offensief tegen jeugdcriminaliteit

Rotterdam ontvangt vanaf 2022 ruim € 10 miljoen per jaar van het Rijk om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Dat bedrag is bedoeld voor Preventie, voorkomen dat jongeren zich op het criminele pad begeven, en voor Gezag, criminele carrières in de kiem smoren. Er komen zo’n 50 professionals bij om het Rotterdamse offensief tegen jeugdcriminaliteit uit te breiden en te versterken op Zuid en in Delfshaven.

Met de meeste Rotterdamse jongeren gaat het goed, maar 3 tot 4 procent van de 12- t/m 22-jarigen wordt verdacht van een strafbaar feit. Er zijn in de stad ongeveer 22.000 kwetsbare jongeren die het thuis moeilijk hebben, niet naar school gaan of een baan hebben. Bijna 14.000 van de 84.000 Rotterdamse jongeren groeien op in een kwetsbare gezinssituatie. Bijna 17 procent van de kinderen (jonger dan 18 jaar) groeit op in armoede en 9 procent (18-23 jaar) zegt slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Uit onderzoek van de Rekenkamer Rotterdam blijkt dat de sociaalemotionele gezondheid van deze Rotterdamse jongeren zorgwekkend is te noemen.

Trends

Jeugdcriminaliteit is de afgelopen tien jaar afgenomen, maar wel gewelddadiger geworden. Er is sprake van een zorgwekkende trend: grof geweld door steeds jongere minderjarigen. Het aandeel (jonge) minderjarigen, meisjes en vrouwen dat zich mengt in het criminele circuit en (excessief) geweld gebruikt, stijgt. In 2021 werden 400 jongeren tussen de 12 en 26 jaar verdacht van bezit, verhandelen en vervaardigen van drugs. Steeds meer criminele activiteiten vinden plaats in de haven, waar ook uithalers actief zijn. Ook is er een verschuiving gaande naar online- en cybercriminaliteit.

Burgemeester Aboutaleb: we maken ons de grootste zorgen om jongeren die in armoede en een onveilige thuissituatie opgroeien. Kinderen die van niemand het goede voorbeeld krijgen. Met dit extra geld kunnen we jongeren en hun familie nog beter bereiken en helpen met hun gedrags- en opvoedproblemen. Het liefst zou ik de meest kwetsbare jongeren, die ook een verstandelijke beperking of stoornis hebben, met meer dwang in een zorgtraject willen plaatsen. Ze overzien de gevolgen van foute keuzes niet en zijn een makkelijk doelwit van criminelen. Daar moeten we hen tegen beschermen. Dat ga ik zeker nog bespreken met de minister.

Maatregelen

De gemeente Rotterdam werkt al samen met allerlei partners in de strafrecht- en zorgketen om jeugdcriminaliteit terug te dringen, met een goede balans tussen repressie en preventie. Bovengenoemde zorgen en trends vragen niet alleen om signaleren, begrenzen of straffen, maar ook om het weerbaar maken van jongeren en het bieden van perspectief. Dat begint al op de basisschool door kinderen sociaal gedrag te leren. In het middelbaar onderwijs worden jongeren weerbaar gemaakt tegen de verleiding van (drugs)criminelen. Op Zuid krijgen jongeren vanaf 18 jaar zonder werk, diploma of inkomen praktijkgerichte trainingen van city stewards om hun leven op de rit te krijgen. Preventie Interventie Teams ondersteunen kwetsbare gezinnen met de opvoeding, (mentale) gezondheid en financiële problemen.

Multidisciplinair expertiseteam

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft structureel € 82 miljoen beschikbaar gesteld voor Preventie met Gezag, als onderdeel van het nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid. Rotterdam heeft samen met Politie, Openbaar Ministerie, Rechtbank Rotterdam, (jeugd)reclassering, jongerenwerk, HALT, nationaal programma Rotterdam-Zuid, Regionaal Informatie- en Expertisecentrum, Veiligheidsalliantie regio Rijnmond, Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond en de Raad voor de Kinderbescherming de aanvraag ingediend. Vanuit hun eigen taken en bevoegdheden brengen alle partners de risico’s van de (online) jeugd- en straatcultuur in kaart om de operationele inzet te versterken en pro-actiever te werken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisette van Bale, plv. bestuursvoorlichter burgemeester Ahmed Aboutaleb, 06 – 28 36 27 17 of lm.vanbale@rotterdam.nl