Direct naar de content

Pluspakket duurzaam na klimaattop Parijs

Het blijft angstvallig stil in de steden na het revolutionaire klimaatakkoord van Parijs. Juist nu biedt het steden kansen om milieuproblemen versneld aan te pakken. Rotterdam neemt deze collegeperiode extra duurzame maatregelen. Zo komen er zonneparken (100 hectare) in de stad en in de haven en wordt er meer ingezet op woningen met een groen energielabel. Dit pluspakket is maandag 4 april door wethouder Pex Langenberg (mobiliteit en duurzaamheid) aangeboden aan staatssecretaris Dijksma bij haar bezoek aan Rotterdam.

Met het programma Duurzaam, dat 17 maart 2016 is aangenomen, zet Rotterdam samen met de inwoners en ondernemers in op een gezond en toekomstbestendig Rotterdam voor iedereen. “De klimaattop in Parijs biedt nieuwe kansen en versnellingsmogelijkheden. Juist in onze stad is de urgentie duidelijk aanwezig, en dat maakt dat we met de Rotterdammers, met de ondernemers en met de deskundigen extra stevig aan de slag gaan voor gezondere lucht en een duurzame stad. Daarin hebben we het rijk hard nodig; sluit regelingen beter aan op de vraag van de gebruikers en biedt zekerheid voor de toekomst zodat je zeker weet dat je investering zich zal terugbetalen”, aldus wethouder Langenberg.

Staatssecretaris Dijksma: ‘’Ik roep andere steden op het goede voorbeeld van Rotterdam te volgen. En ook te zoeken naar nieuwe manieren om de omgeving schoner, gezonder, duurzamer te maken. Zodat duurzaamheid niet alleen dichterbij de Rotterdammers komt, maar dichterbij ons allemaal.’’

Meer zonne-energie
De intentie is er dat de komende jaren meer wordt ingezet op zonne-energie. Zo vinden er gesprekken plaats met initiatiefnemers om op de braakliggende terreinen in de stad en haven zonneparken aan te leggen, het gaat hierbij om totaal 100 hectare. Ook ontketenen we een ‘schooldakrevolutie’ door op 80 daken van de scholen in de stad zonnepanelen te leggen. Langenberg: “Het kabinet kan steden helpen meer gebruik te maken van zonne-energie. Bijvoorbeeld door snel zekerheid te geven over de salderingsregeling (het verrekenen van zonnestroom die je verbruikt en levert) voor zonne-energie. De onzekerheid over de toekomst van deze regeling stagneert een snelle doorontwikkeling.”

Verdubbeling groene energielabels
Ook wordt er ingezet op het verduurzamen van 10.000 woningen met ten minste twee energielabelstappen tot een ‘groen’ energielabel (A, B, C). Voor nieuwbouw zetten we in op energie-neutrale woningen. Groene bouwplannen worden aangemoedigd en daarbij wordt gekeken om de plannen tot een bepaald bedrag en gedurende een bepaalde periode vrij te stellen van leges.

Zelf het goede voorbeeld
Aan de manier van inkopen zullen strengere eisen worden gesteld waarbij er wordt gekeken naar de energiebesparing en vermindering van schadelijke emissies voor de luchtkwaliteit en het klimaat. Medewerkers van de gemeente dagen we uit met goede ideeën wat betreft duurzaamheid te komen met daarbij de vraag hoe we met elkaar kunnen zorgen voor minder afval en minder energieverspilling.

Tweetaktscooters en –brommers
Om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren, wil Rotterdam samen met het rijk onderzoeken hoe de vervuilende tweetaktscooters en –brommers aan te pakken. Zij vormen een risico voor de gezondheid van fietsers en voetgangers vanwege de uitstoot van ultrafijnstof. Deze scooters hebben een ouderwets type motor en zijn belastend voor het milieu.

Tot aan de zomer verkennen we met alle partners de mogelijkheden voor de extra inzet door Rotterdam. Hierin zal nadrukkelijk de samenwerking met het rijk worden gezocht.

De Rotterdamse plus op Parijs vindt u hier.
Lees het volledige programma Duurzaam op www.rotterdam.nl/duurzaam


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl