Direct naar de content

Plan voor 1.300 woningen aan Hofplein

Betaalbaar wonen in het hart van de stad

Het Hofplein moet een levendige en groene plek worden met meer woningbouw in verschillende prijsklassen. De gemeente verkent samen met Havensteder en initiatiefnemer RED Company de mogelijkheden voor herontwikkeling van de zuidoostelijke hoek van deze iconische plek. Dit gebied ligt tussen de Coolsingel, Pompenburg, Haagseveer en Doelstraat. Het voorgestelde programma met onder andere circa 1.300 woningen, een hotel, horeca, kantoren en maatschappelijke ruimtes kan van deze toplocatie een volwaardiger onderdeel van de binnenstad maken.

Gevarieerd wonen in hart van de stad

“Veel mensen willen graag in de binnenstad wonen. Met dit plan voor ongeveer 1.300 woningen in alle prijsklassen keert wonen nog meer terug in het hart van de stad. De helft van de woningen valt in het betaalbare segment. Daarmee komen er ook veel huizen voor de middengroepen, voor de politieagent, de onderwijzer en de verpleegkundige’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

Het herontwikkelingsplan, door de initiatiefnemer ‘RISE’ genoemd, moet bijdragen aan een gevarieerd stedelijk woonmilieu. De ambitie van RED Company is om drie woontorens te bouwen. Deze woningen vallen in alle prijscategorieën: van sociale huurwoning tot topsegment. Het plan biedt ook ruimte aan kantoren, ondernemingen, winkels en maatschappelijke voorzieningen zoals een huisartsenpost of kinderopvang. Om het plan te kunnen realiseren is sloop van de kantoorgebouwen Coolsingel 6, Hofplein 33 en het woongebouw Pompenburg nodig.

Sociale woningbouw

Aan het herontwikkelingsplan zijn strikte voorwaarden verbonden voor sociale woningbouw. De huidige 226 sociale huurwoningen van woningcorporatie Havensteder in woongebouw Pompenburg worden herbouwd. Alle huidige huurders kunnen terugkeren in de nieuwbouw als het plan doorgaat. Door het project slim te faseren kan het grootste deel van de bewoners in één keer verhuizen naar hun nieuwe woning. Er wordt gezorgd voor passende tijdelijke huisvesting in de directe omgeving tijdens de bouw voor de bewoners bij wie dat niet lukt.

De nieuwe ontwikkeling zal minimaal evenveel sociale huurwoningen en minimaal evenveel vierkante meters kennen voor sociale huurwoningen als dat er in het huidige gebouw aanwezig zijn. Ongeacht het uiteindelijke totaal aantal woningen, zal de ontwikkeling minimaal 20 procent sociale huurwoningen kennen.

Kwaliteitsslag centrum

Het herontwikkelingsgebied ligt aan twee belangrijke assen in Rotterdam: de Coolsingel en het Hofplein. De Coolsingel, die de verbinding vormt met de binnenstad, verandert op dit moment al in een verkeersluwe stadsboulevard met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het Hofplein is de entree van het centrum. Deze markante plek is nu nog een verkeersrotonde met een fontein maar de gemeente gaat er de komende jaren, als onderdeel van de zeven stadsprojecten, een groen verblijfsgebied van maken. Deze twee grote buitenruimteprojecten verbeteren samen met het herontwikkelingsplan dit deel van het centrum.

Groen licht voor verdere uitwerking

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ambitiedocument voor RISE vastgesteld. Hiermee geeft het college groen licht om het herontwikkelingsplan verder uit te werken. Dit betekent niet dat het voorgenomen plan definitief is en doorgaat. Er is nog veel uitwerking en afstemming nodig voordat gemeente en Havensteder een besluit kunnen nemen over de realisatie.

De volgende stap voor de gemeente is het opstellen van een nota van uitgangspunten. Na vaststelling van de nota van uitgangspunten door de gemeenteraad volgt een bestemmingsplanprocedure.

RED Company werkt het herontwikkelingsplan de komende periode verder uit. In december dit jaar verwacht de ontwikkelaar haar visie op RISE aan het publiek te kunnen presenteren. Dit vormt de start om met de omgeving in gesprek te gaan over het herontwikkelingsplan.