Direct naar de content

Persoonlijke aanpak handhaving Rotterdamse bijstandsuitkeringen effectief

De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen vier jaar flink ingezet op het controleren van bijstandsuitkeringen. In de periode 2014-2018 heeft de gemeente 12.000 extra bijstandsgerechtigden onderzocht om te kijken of zij nog recht hadden op een bijstandsuitkering. De aanpak is effectief; de onrechtmatige uitkering van bijna 2.300 Rotterdammers werd beëindigd. Door daarnaast blijvend in te zetten op regulier- en fraudeonderzoek werden in totaal bijna 6.500 uitkeringen stopgezet. Na vier jaar is bijna de helft van de 12.000 opgeroepen bijstandsgerechtigden van wie de uitkering is beëindigd nog steeds uit de bijstand. 

De heronderzoeken van 12.000 bijstandsgerechtigden werden gekenmerkt door een persoonlijke aanpak. De gemeente trok de wijk in en direct, persoonlijk contact met de bijstandsgerechtigden stond centraal. Deze werkwijze wierp zijn vruchten af. Uiteindelijk is de uitkering van bijna 2.300 bijstandsgerechtigden stopgezet. Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid en Economie: “We vinden het belangrijk om het gemeenschapsgeld te gebruiken voor die mensen die dat echt nodig hebben. Daarom willen we zoveel mogelijk voorkomen dat mensen onterecht gebruik maken van een uitkering, of onterecht een te hoge uitkering ontvangen. Als dit toch gebeurt dan ondernemen we actie om dit te bestrijden.”

Fraude
De gemeente is ook alert op fraude met bijstandsuitkeringen. De afgelopen vier jaar zijn bijna 14.000 gevallen van fraude aan het licht gekomen. In bijna tweederde van de fraudegevallen bleken de werkzoekenden meer inkomen te ontvangen dan was opgegeven bij de gemeente. Het resulteerde in bijna 8.000 boetes en 1.800 waarschuwingen; ruim 9.300 bijstandsgerechtigden werden gekort op hun uitkering.

Voorkomen
Struijvenberg: “Ontvangers van een bijstandsuitkering moeten zich realiseren dat ze moeten voldoen aan een informatieplicht. Uit onderzoek blijkt dat mensen bijvoorbeeld vaak vergeten een verhuizing van (een van de) kinderen door te geven. Maar dat heeft wel degelijk invloed op het wel of geen recht hebben op een uitkering. De gemeente doet er dan ook alles aan om werkzoekenden te informeren over de wijzigingen die ze aan ons moeten doorgeven. Het is altijd beter om te voorkomen dat iemand onterecht een bijstandsuitkering krijgt.” In Rotterdam ontvangen 37.531 werkzoekenden een bijstandsuitkering (peildatum 2 maart).


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl