Direct naar de content

Partijen Nieuw Rotterdams Welzijn bekend

De welzijnspartijen die vanaf 2016 in de Rotterdamse gebieden het welzijn uitvoeren, tekenen 20 november de overeenkomst met de gemeente. Voor alle 14 gebieden in Rotterdam zijn met een aanbesteding welzijnsaanbieders geselecteerd.

De gemeente heeft gezocht naar kwaliteit en naar aanbieders die het best aansluiten bij het gebied en bij de doelen van Nieuw Rotterdams Welzijn. Soms is er een combinatie gemaakt van twee of meer partijen. Wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg): “Met deze nieuwe partijen gaan we het Rotterdams welzijn opnieuw vormgeven. We maken nieuwe afspraken die bijdragen aan een sterkere samenleving. Zo zorgen we voor een goede basis van welzijn in elk gebied. En tegelijk blijft er ruimte voor maatwerk dat recht doet aan de verschillen in onze stad”.

Grote rol voor Rotterdammers zelf
In het nieuwe welzijn hebben Rotterdammers een grote rol, bijvoorbeeld in een van de 48 Huizen van de Wijk. Hier ontmoeten buurtbewoners elkaar, organiseren activiteiten en schuiven aan voor een maaltijd. De activiteiten in een Huis van de Wijk sluiten aan bij de vragen van buurtbewoners. Welzijnsprofessionals zijn meer op de achtergrond actief om dit mogelijk te maken. Wijkbewoners doen zoveel mogelijk zelf; het is hun Huis van de Wijk.

Ogen en oren van de wijk
Tegelijk zijn welzijnsprofessionals oren en ogen van de wijk. Zij zien welke Rotterdammers hulp, ondersteuning of een duwtje in de rug nodig hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om hulp bij het op orde krijgen van de financiën of het vinden van een vrijwilliger om samen boodschappen mee te doen. Als dat nodig is verwijzen welzijnswerkers door naar de VraagWijzer, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het wijkteam of de huisarts.

Vernieuwing
De aanbesteding van welzijnspartijen is een belangrijke stap in de vernieuwing van het welzijnswerk. Deze staat niet op zich, maar maakt deel uit van een grotere ontwikkeling op het gebied van zorg, welzijn en jeugdhulp in Rotterdam. Belangrijke aanleiding is dat de gemeente per 2015 verantwoordelijk is voor het organiseren van meer soorten hulp en ondersteuning voor haar inwoners (Wmo,Jeugdwet en Participatiewet). In Rotterdam doen we dit dichtbij huis in de wijken en buurten. Uitgangspunt bij de ondersteuning is wat mensen zelf kunnen, al dan niet met hulp van anderen in hun omgeving. Wie ondersteuning nodig heeft, krijgt dit op maat en zo dichtbij mogelijk bij huis.

Onderstaande welzijnspartijen geven in 2016 en 2017 vorm aan het nieuwe welzijnswerk in de Rotterdamse wijken en buurten:

Gebied

Welzijnsaanbieders

Centrum

St. Radar Wmo Diensten

Onderaannemers: Middin, Stichting Thuis op Straat, Meion

Charlois

St. DOCK Charlois

Onderaannemers: Stichting Thuis op Straat Charlois, Stichting de Katrol

Delfshaven

VOF Westhaven
een combinatie van Zowel!Delfshaven en St. Radar WMO Diensten

Onderaannemers: WijkWijzer, Stichting Thuis op Straat Delfshaven

Feijenoord

Forza!
een combinatie van St. DOCK Feijenoord en St. Radar WMO Diensten

Onderaannemers: Stichting Thuis op Straat, stichting Pameijer

Hillegersberg-Schiebroek

St. DOCK

Onderaannemer: Centrum voor Dienstverlening

Hoogvliet

Eigen Koers Hoogvliet
een maatschap van Stichting Koers & Co, Argos Zorggroep en Stichting Zorg
voor Welzijn

Onderaannemers: Miero, Villa Vonk, Stichting Blik Stafdiensten

IJsselmonde

Combinatie IJsselmonde

een combinatie van PIT 010 BV, stichting IJsselwijs en
stichting CountourdeTwern

Kralingen-Crooswijk

St. DOCK

Onderaannemers: Middin, stichting Aafje, Lelie Zorggroep, Stichting Vrijwilligerswinkel

Overschie

Route 33!

een combinatie van St. Prachthuis en St. Radar Wmo Diensten

Onderaannemers: Stichting Wilskracht Werkt, SOLNetwerk

Pernis

Pernis Dynamisch
een combinatie van St. Welzijn Pernis en Buurtprojecten B.V.

Prins Alexander

VOF Combinatie Buurtwerk-DOCK

een combinatie van St. Buurtwerk Alexander en St. DOCK

Rozenburg

Careyn Maatschappelijke dienstverlening BV en Careyn ZHE BV,

Onderaannemer: Stichting Push

 Hoek van Holland

Welzijn op de Hoek

een combinatie van Vitis Welzijn, Minters, Welzijn e25 en Humanitas

 

Noord

Noorderbreedte
een samenwerkingsverband van hoofdaannemer Stichting Welzijn Noord met zes onderaannemers

 


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Scholten, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 12 55 26 68 of j.scholten@rotterdam.nl