Direct naar de content

Overleg wethouder Visser biedt handvatten zwembad Pernis

Vandaag bezocht wethouder Adriaan Visser (financiën, cultuur en sport) het wijkinlooppunt Pernis om te praten over de dreigende sluiting van openluchtzwembad Pernis. Hij ging daarbij in gesprek met onder andere gebiedscommissieleden en gebruikers van het zwembad. Samen onderzochten zij de mogelijkheden om het zwembad toch open te houden.

Aanleiding voor het gesprek zijn de bezuinigingen van gemeente Rotterdam. Die moet de komende tijd ruim acht miljoen euro minder uitgeven aan sport en cultuur. Daarom is in de begroting opgenomen dat de gemeentelijke bijdrage aan het zwembad op termijn wordt teruggebracht naar nul euro. Dit betekent dat het zwembad wordt gesloten of verkocht, tenzij er een nieuwe beheersconstructie wordt bedacht die de onderhoudskosten tot een minimum kan beperken, bijvoorbeeld zelfbeheer door inwoners van Pernis.

Zowel de gebiedscommissie als de gebruikers van het zwembad benadrukten het belang van het openluchtbad voor Pernis. Niet alleen ontbreekt er een vergelijkbare voorziening in de directe omgeving, het zwembad heeft ook een belangrijke sociale functie en zorgt er voor dat inwoners van Pernis fysiek actief blijven. Daarnaast is het zwembad essentieel om het dorp aantrekkelijk te houden om er te wonen en te werken. Pernis streeft er naar een zelfvoorzienend dorp te zijn, maar daarvoor moeten er wel genoeg mensen zijn die in Pernis willen blijven wonen of zich er willen vestigen.

De komende tijd wordt gewerkt aan een stappenplan om het zwembad open te houden. Tijdens het gesprek kwamen al enkele mogelijkheden aan bod om de kosten van het zwembad terug te brengen. Zo zou een deel van de beheerskosten ondergebracht kunnen worden bij de nog te bouwen wijksportvoorziening. Ook werd het idee geopperd om zonne-energie die wordt opgewekt in het Robbenoord te gebruiken om het zwembad te verwarmen. Een ander belangrijk punt is het betrekken van inwoners van Pernis bij het beheren van het zwembad. Hier zijn landelijk al enkele voorbeelden van bekend waar een dergelijke constructie werkt.

Gezien gemeente Rotterdam de bijdrage aan het zwembad al vanaf volgend jaar gaat afbouwen is enige haast geboden. De gebiedscommissie verzocht de wethouder dan ook om zoveel mogelijk ruimte te bieden in de overloop naar eventueel zelfbeheer. Ook kreeg de gebiedscommissie de toezegging dat gemeente Rotterdam een projectleider aanstelt om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden.

De gemeenteraad besluit op 6 november over de bezuiniging tijdens de behandeling van de begroting 2015. De gebiedscommissie Pernis zal voorafgaand aan dit besluit op 21 oktober een advies opstellen. Het definitieve besluit over het voortbestaan van het openluchtzwembad Pernis wordt in het voorjaar van 2015 genomen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Bas Ockeloen,  06 5023 0338 of b.ockeloen@rotterdam.nl